Nazwisko i imię / hasło:
Jezierski Antoni od św. Ducha.
Tytuł:
Zrzodło Dla wszystkich Sprágnionych Obfite Nayswiętsza Marya Panna Cudownemi łask nieprzebranych Strumieniami Przy Assystencyi Woyciecha S., Arcybiskupa Gnieźnieńskiego y Męczennika, Patrona Korony Polskiey y W. X. Litewskiego w Kościele WW. OO. Trynitarzow Bosych od Wykupienia Niewolnikow na Piaskach Tomaszowskich płynące, Teraz szczupłą liter zkompendyowanych Dyspozycyą wyiawione Przez X. Antoniego od Ducha S. Sw: Theol: Lektora Zakonu Troycy Przenayświętszey od Wykupienia Niewolnikow z Dozwoleniem Starszych. We Lwowie, w Drukarni Coll. Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1746, dnia 8. Miesiąca Maja.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Jezuitów, 1746.
Komentarz:
w 8ce, k. 9, s. 5–132. Opr.: półskórek. Estr. XXXII, s. 451 (mylnie pod hasłem: Wielhorski Antoni); SPPP, I, s. 151–152; Guseva II, poz. 486.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 21 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, I, k. 27 r., poz. 21).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6263
Całość:
Jezierski Antoni od św. Ducha.

Zrzodło Dla wszystkich Sprágnionych Obfite Nayswiętsza Marya Panna Cudownemi łask nieprzebranych Strumieniami Przy Assystencyi Woyciecha S., Arcybiskupa Gnieźnieńskiego y Męczennika, Patrona Korony Polskiey y W. X. Litewskiego w Kościele WW. OO. Trynitarzow Bosych od Wykupienia Niewolnikow na Piaskach Tomaszowskich płynące, Teraz szczupłą liter zkompendyowanych Dyspozycyą wyiawione Przez X. Antoniego od Ducha S. Sw: Theol: Lektora Zakonu Troycy Przenayświętszey od Wykupienia Niewolnikow z Dozwoleniem Starszych. We Lwowie, w Drukarni Coll. Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1746, dnia 8. Miesiąca Maja.

Lwów, druk. Jezuitów, 1746.

w 8ce, k. 9, s. 5–132.

Opr.: półskórek.

Estr. XXXII, s. 451 (mylnie pod hasłem: Wielhorski Antoni); SPPP, I, s. 151–152; Guseva II, poz. 486.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 21 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, I, k. 27 r., poz. 21).

BAN: XXIX / a 6263