Nazwisko i imię / hasło:
Aleksandrowicz Adrian (Alexandrowicz).
Tytuł:
Traktat Mądrości Duchowney, Albo Experiment Nabożney Duszy, Z trzemá głownemi nieprzyjaćełámi, to jest, z Swiatem, czártem, y ćiáłem, Ná cztyry [sic] częśći rozdźielony, Na Polu Krwawey Męki Jezusowey Odprawiony, Nowym Nabożeństwá orężem uzbrojony, Krotkim Rythmem opisany, Pod Bułáwą y Kommendą Iasnie Wielmoznego Iego-mosci Pana Stanisława Denhoffa, Wojewody Połockiego, Hetmáná Polnego Wielkiego Xięst: Litewskiego, Miecznego Koronnego, Grodowego Nowomieyskiego y Mozyrskiego, Káluskiego, Látowickiego, Lucyńskiego, Zydekáńskiego &c: Stárosty. Do używánia Wiernym Duszom Podany, Przez X. Adriana Alexandrowicza Zakonu Bráći Mnieyszych Swiętego Franciszka de Obserwantia, Kaznodzieię Generálnego, Ná ten czás Kustoszá y Gwárdyáná Konwentu Wileńskiego. W Wilnie, w Drukarni Akádemickiey Societatis Jesu, Roku Traktującego z ludźmi Boga 1722.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1722.
Komentarz:
w 4ce, k. 13, s. 341, [5]. Opr.: skóra. Estr. XII, s. 111; Guseva II, poz. 16.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/ sygn.: Au 148 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 143 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 171 r., poz. 143).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 18579
Całość:
Aleksandrowicz Adrian (Alexandrowicz).

Traktat Mądrości Duchowney, Albo Experiment Nabożney Duszy, Z trzemá głownemi nieprzyjaćełámi, to jest, z Swiatem, czártem, y ćiáłem, Ná cztyry [sic] częśći rozdźielony, Na Polu Krwawey Męki Jezusowey Odprawiony, Nowym Nabożeństwá orężem uzbrojony, Krotkim Rythmem opisany, Pod Bułáwą y Kommendą Iasnie Wielmoznego Iego-mosci Pana Stanisława Denhoffa, Wojewody Połockiego, Hetmáná Polnego Wielkiego Xięst: Litewskiego, Miecznego Koronnego, Grodowego Nowomieyskiego y Mozyrskiego, Káluskiego, Látowickiego, Lucyńskiego, Zydekáńskiego &c: Stárosty. Do używánia Wiernym Duszom Podany, Przez X. Adriana Alexandrowicza Zakonu Bráći Mnieyszych Swiętego Franciszka de Obserwantia, Kaznodzieię Generálnego, Ná ten czás Kustoszá y Gwárdyáná Konwentu Wileńskiego. W Wilnie, w Drukarni Akádemickiey Societatis Jesu, Roku Traktującego z ludźmi Boga 1722.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1722.

w 4ce, k. 13, s. 341, [5].

Opr.: skóra.

Estr. XII, s. 111; Guseva II, poz. 16.

Prow.:
Nieśwież BP/
sygn.: Au 148 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 143 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 171 r., poz. 143).

BAN: XXIX / б 18579