Nazwisko i imię / hasło:
Biblia, Nowy Testament, Ewangelie i Listy.
Tytuł:
Ewangelie Y Epistoły, Tak Niedźielne iáko y wszytkich swiąt, ktore w Kośćiele Kátholickim, według Rzymskiego porządku przez cały Rok czytáią. Przez D. Jakoba Wuyka Societatis Jesv, Przełozone. Przydáne są y Modlitwy Kościelne ná każdą Niedźielę y ná każde Swięto. Cum Gratia & Privil: S. R. M. W Krakowie, w Drukárni Akádemickiey. Roku Páńskiego 1713.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Akademicka (Piotrkowszczykowska), 1713.
Komentarz:
w 12ce, k. 1, k. lb. 269. Od k. 156: Ewangelie y Epistoły Ná dni Postne powszednie, y ná niektore inne Swięta, w pierwszey Postylce opuszczone. Przez D. Jakoba Wuyka Societatis Jesu przełożone. Przydáne są y Modlitwy Kośćielne ná Swiętá y ná dni powszednie. Opr.: skóra. Estr. XXXIII, s. 386 (pod hasłem: Wujek Jakub, tu mylnie: s. 269); Guseva I, poz. 497.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. Sankt Petersburg BAN sygn: 108/I.106 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6477
Całość:
Biblia, Nowy Testament, Ewangelie i Listy.

Ewangelie Y Epistoły, Tak Niedźielne iáko y wszytkich swiąt, ktore w Kośćiele Kátholickim, według Rzymskiego porządku przez cały Rok czytáią. Przez D. Jakoba Wuyka Societatis Jesv, Przełozone. Przydáne są y Modlitwy Kościelne ná każdą Niedźielę y ná każde Swięto. Cum Gratia & Privil: S. R. M. W Krakowie, w Drukárni Akádemickiey. Roku Páńskiego 1713.

Kraków, Druk. Akademicka (Piotrkowszczykowska), 1713.

w 12ce, k. 1, k. lb. 269.
Od k. 156: Ewangelie y Epistoły Ná dni Postne powszednie, y ná niektore inne Swięta, w pierwszey Postylce opuszczone. Przez D. Jakoba Wuyka Societatis Jesu przełożone. Przydáne są y Modlitwy Kośćielne ná Swiętá y ná dni powszednie.

Opr.: skóra.

Estr. XXXIII, s. 386 (pod hasłem: Wujek Jakub, tu mylnie: s. 269); Guseva I, poz. 497.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.

Sankt Petersburg BAN
sygn: 108/I.106 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 6477