Nazwisko i imię / hasło:
Uniwersał.
Tytuł:
Uniwersal [sic] Poborowy. Ná Seymie Wálnym Koronnym Warszáwskim, w Roku M. DC. IX vchwalony.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Wilno, druk. Leona Mamonicza), b. r. (1609).
Komentarz:
folio, k. 10. Tytuł nagłówkowy. W klocku, zob. Uniwersał poborowy (1603). Estr. XXXII, s. 39 (tu mylnie: k. 6); Budzyk, poz. III. 10. Cz. 2; Guseva I, poz. 469.
Proweniencja:
Prow. klocka: Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4546 adl. 6
Całość:
Uniwersał.

Uniwersal [sic] Poborowy. Ná Seymie Wálnym Koronnym Warszáwskim, w Roku M. DC. IX vchwalony.

B. m. (Wilno, druk. Leona Mamonicza), b. r. (1609).

folio, k. 10.
Tytuł nagłówkowy.

W klocku, zob. Uniwersał poborowy (1603).

Estr. XXXII, s. 39 (tu mylnie: k. 6); Budzyk, poz. III. 10. Cz. 2; Guseva I, poz. 469.

Prow. klocka: Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / в 4546 adl. 6