Nazwisko i imię / hasło:
Konstytucje.
Tytuł:
Constitucie Wielkiego Xięstwá Lithewskiego. 1661.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Warszawa, druk. wdowy i dziedziców Piotra Elerta), b. r. (1661).
Komentarz:
folio, s. 36. Tytuł nagłówkowy. W klocku, zob. Uniwersał poborowy (1603). Estr. XX, s. 66; Budzyk, poz. III. 173. Cz. 2; Guseva I, poz. 465.
Proweniencja:
Prow. klocka: Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4546 adl. 3
Całość:
Konstytucje.

Constitucie Wielkiego Xięstwá Lithewskiego. 1661.

B. m. (Warszawa, druk. wdowy i dziedziców Piotra Elerta), b. r. (1661).

folio, s. 36.
Tytuł nagłówkowy.

W klocku, zob. Uniwersał poborowy (1603).

Estr. XX, s. 66; Budzyk, poz. III. 173. Cz. 2; Guseva I, poz. 465.

Prow. klocka: Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / в 4546 adl. 3