Nazwisko i imię / hasło:
Tylkowski Wojciech.
Tytuł:
Paraphrasis Na Psałterz Dawidow. Albo Wykład Psalmow dla tych Ktorzy Psálmy odmawiáią, krotko y iáśnie zpisany. Ná końcu Przydány wykład Pieśni z Pismá S. wybránych, ktore Kośćioł S. w godźinách swych śpiewa. Przez X. Woyciecha Tylkowskiego, Societatis Iesu Theologá. W Poznaniu, w Drukárni Kollegium Societatis Iesu, Roku Pánskiego 1688.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1688.
Komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 560 (właściwie: s. 558, opuszczone s. 97–99, 303, 374, dwa razy wybite s. 178–179, 384), k. 13. Opr. skóra. Estr. XXXI, s. 462 (tu mylnie: k. 12, s. 560, k. 13); Guseva I, poz. 459.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Z Bibliotheki matki moiey KSXR. Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O 102. Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/III.79 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / а 5370
Całość:
Tylkowski Wojciech.

Paraphrasis Na Psałterz Dawidow. Albo Wykład Psalmow dla tych Ktorzy Psálmy odmawiáią, krotko y iáśnie zpisany. Ná końcu Przydány wykład Pieśni z Pismá S. wybránych, ktore Kośćioł S. w godźinách swych śpiewa. Przez X. Woyciecha Tylkowskiego, Societatis Iesu Theologá. W Poznaniu, w Drukárni Kollegium Societatis Iesu, Roku Pánskiego 1688.

Poznań, druk. Jezuitów, 1688.

w 8ce, k. 1, s. 560 (właściwie: s. 558, opuszczone s. 97–99, 303, 374, dwa razy wybite s. 178–179, 384), k. 13.

Opr. skóra.

Estr. XXXI, s. 462 (tu mylnie: k. 12, s. 560, k. 13); Guseva I, poz. 459.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Z Bibliotheki matki moiey KSXR.

Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O 102.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/III.79 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / а 5370