Nazwisko i imię / hasło:
Trybunał.
Tytuł:
Trybunał obywatelom Wielkiego Xięstwa Litewskiego na Seymie Warszawskim dany [współwyd.] zob. Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego (1693–1694).
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1693.
Całość:
Trybunał.

Trybunał obywatelom Wielkiego Xięstwa Litewskiego na Seymie Warszawskim dany [współwyd.] zob. Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego (1693–1694).

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1693.