Nazwisko i imię / hasło:
Stradomska Teresa z Malczewskich.
Tytuł:
Fenix Ogniem Boskiey Miłośći Spalony Kazimierz Swięty Krolewic Polski. Z swiętych popiołow Oyczystym piorem Wylatuiący Roku 1717. W Drukarni Col. Sand. S. I.
Miejsce i rok wydania:
Sandomierz, druk. Jezuitów, 1717.
Komentarz:
w 4ce, k. 19. Opr.: papier. Estr. XXIX, s. 317; Guseva I, poz. 427.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tytułowej inicjały: KSXR. Biała BM/ sygn.: Н–4–13 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 34 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 455 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 109/Х.23 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19384
Całość:
Stradomska Teresa z Malczewskich.

Fenix Ogniem Boskiey Miłośći Spalony Kazimierz Swięty Krolewic Polski. Z swiętych popiołow Oyczystym piorem Wylatuiący Roku 1717. W Drukarni Col. Sand. S. I.

Sandomierz, druk. Jezuitów, 1717.

w 4ce, k. 19.

Opr.: papier.

Estr. XXIX, s. 317; Guseva I, poz. 427.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tytułowej inicjały: KSXR.

Biała BM/
sygn.: Н–4–13 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 34 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 455 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 109/Х.23 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 19384