Nazwisko i imię / hasło:
Radkowski Ludwik.
Tytuł:
Wirydarz Duchowny Nowo Anyelskiemi Liliámi Wdźięcznemi Rożámi Sliczno wonnemi Ziołkámi, Roźlicznemi Drzewkami Od Niebieskiego Ogrodniczego Wielkiego Cudotworcę Kochánka Chrystusowego Antoniego Swiętego na Gorze Rodecznickiey sadzony. Od Clemensa X. Papieżá Confráternią y Wielkiemi Odpustámi nadany. Przez Wielebnego O. Ludwika Radkowskiego na tęn [sic] czas Commissarzá Prowinciey Ruskiey OO. Bernárdynow Koronie Polskiey prezentowany. Za Dozwoleniem Stárszych, do Druku podany.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Jezuitów, 1677.
Komentarz:
w 4ce, k. 9 nl., 62 liczb, 11 nl. [w kolofonie:] We Lwowie, W Drukárni, Collegium Societatis Iesu. Roku Páńskiego, 1677. Opr.: karton, jedwab (błękitny). Estr. XXVI, s. 30 (tu mylnie: k. 9, 56 lb., 12); Guseva I, poz. 375.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na tablicy: Z Biblioteki Matki Moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: H–7–28 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/IV.54 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 17763
Całość:
Radkowski Ludwik.

Wirydarz Duchowny Nowo Anyelskiemi Liliámi Wdźięcznemi Rożámi Sliczno wonnemi Ziołkámi, Roźlicznemi Drzewkami Od Niebieskiego Ogrodniczego Wielkiego Cudotworcę Kochánka Chrystusowego Antoniego Swiętego na Gorze Rodecznickiey sadzony. Od Clemensa X. Papieżá Confráternią y Wielkiemi Odpustámi nadany. Przez Wielebnego O. Ludwika Radkowskiego na tęn [sic] czas Commissarzá Prowinciey Ruskiey OO. Bernárdynow Koronie Polskiey prezentowany. Za Dozwoleniem Stárszych, do Druku podany.

Lwów, druk. Jezuitów, 1677.

w 4ce, k. 9 nl., 62 liczb, 11 nl.
[w kolofonie:] We Lwowie, W Drukárni, Collegium Societatis Iesu. Roku Páńskiego, 1677.

Opr.: karton, jedwab (błękitny).

Estr. XXVI, s. 30 (tu mylnie: k. 9, 56 lb., 12); Guseva I, poz. 375.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na tablicy: Z Biblioteki Matki Moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–7–28 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/IV.54 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 17763