Nazwisko i imię / hasło:
Mikołaj z Mościsk.
Tytuł:
Akademia Poboznosci Nie tylko Zakonnym Osobom do doskonáłośći potrzebna, ále y káżdemu do zbáwienia bárzo Przygodna. Rozdźielona ná pięć Classes, ábo Szkoł, iáko pokaże Regestr przed samą rzeczą położony. Przez W. O. Mikołaia z Mośćisk Zakonu Káznodźieyskiego, przedtym w Roku Páńskim 1628. Wydana. A teraz powtore ná Iasney Gorze Częstochowskiey Za Dozwoleniem Przełożonych Przedrukowana. Roku Páńskiego 1722.
Miejsce i rok wydania:
Częstochowa, druk. Paulinów, 1722.
Komentarz:
w 4ce, k. 3, s. 724 (właściwie: s. 694, opuszczone s. 161–190), k. 1. Opr.: półskórek. Estr. XXII, s. 582 (pod hasłem: Mościcki Mikołaj); Czerwień, poz. 739; Guseva I, poz. 294.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 74. Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 450 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/VIII.35 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 225
Całość:
Mikołaj z Mościsk.

Akademia Poboznosci Nie tylko Zakonnym Osobom do doskonáłośći potrzebna, ále y káżdemu do zbáwienia bárzo Przygodna. Rozdźielona ná pięć Classes, ábo Szkoł, iáko pokaże Regestr przed samą rzeczą położony. Przez W. O. Mikołaia z Mośćisk Zakonu Káznodźieyskiego, przedtym w Roku Páńskim 1628. Wydana. A teraz powtore ná Iasney Gorze Częstochowskiey Za Dozwoleniem Przełożonych Przedrukowana. Roku Páńskiego 1722.

Częstochowa, druk. Paulinów, 1722.

w 4ce, k. 3, s. 724 (właściwie: s. 694, opuszczone s. 161–190), k. 1.

Opr.: półskórek.

Estr. XXII, s. 582 (pod hasłem: Mościcki Mikołaj); Czerwień, poz. 739; Guseva I, poz. 294.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 74.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 450 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/VIII.35 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 225