Nazwisko i imię / hasło:
Młodzianowski Tomasz.
Tytuł:
Akty pobozne, z kśiąg duchownych Łáćińskich przez X. Tomasza Młodzianowskiego Societatis Jesu. Do używánia pospolitego ná polskie zebrane. A powtornie do druku podane nakłádem I. M. P. Konstancyi Missunowey podczaszyny Połockiey. W Warszawie, w Drukárni Kollegium Scholarum Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, nakł. Konstancji Missunowej, b. r. (przed 1720).
Komentarz:
w 4ce, k. 10, s. 427, k. 6. Opr.: skóra. Estr. brak tego tytułu; Guseva I, poz. 287.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSXR. Biała BM/ sygn.: Н–5–1 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 160 in duplo; 108/IV.50–51 (zapiski na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21106 adl. 1
Całość:
Młodzianowski Tomasz.

Akty pobozne, z kśiąg duchownych Łáćińskich przez X. Tomasza Młodzianowskiego Societatis Jesu. Do używánia pospolitego ná polskie zebrane. A powtornie do druku podane nakłádem I. M. P. Konstancyi Missunowey podczaszyny Połockiey. W Warszawie, w Drukárni Kollegium Scholarum Piarum.

Warszawa, druk. Pijarów, nakł. Konstancji Missunowej, b. r. (przed 1720).

w 4ce, k. 10, s. 427, k. 6.

Opr.: skóra.

Estr. brak tego tytułu; Guseva I, poz. 287.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSXR.

Biała BM/
sygn.: Н–5–1 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 160 in duplo; 108/IV.50–51 (zapiski na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 21106 adl. 1