Nazwisko i imię / hasło:
Marcos da Lisboa.
Tytuł:
Kroniki Trzech Zakonow, Postánowionych od Oycá ś. Franciszka, Pierwsza Część, Ná dziesięc Ksiąg [sic] rozdzielona. Z ktorych we trzech pierwszych opisuie się żywot, śmierć, y cudá tego Oycá ś. á w ostátnich záś śiedmiu opisuią się rozmáite spráwy, męczeństwá, smierći y cudá iego świętych uczniow. Z rozmáitych y pewnych Authorow, przez wielebnego Oycá B. Marka z Vlisbony Portogálczyká pilnie ięzykiem Portogalskim nápisána, potym przez drugą Bráćią wedle Kastylskiego, y wedle Włoskiego ięzyká; A teraz przez iednego Kápłaná z zakonu Oycow Bernárdynow z Włoskiego ná Polskie, ku pospolitemu pożytkowi Bráćiey Mnieyszych y Siostr S. Fránciszká, y inszych ludzi nabożnych y do tych trzech zakonow skłonnych, przetłumáczona y w druk podána. Zá pozwoleniem Ieo M.X. Biskupá Krákowskiego, y Przełożonych zakonnych. W Krakowie, Z Drukárniey Andrzeiá Piotrkovvczyká, Typográphá K.I.M. Roku P. 1610.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka, 1610.
Komentarz:
folio, k. 14, s. 432. – Toż. Wtora Część, Ná dziesięc Ksiąg [sic] rozdzielona. W ktorey się opisuie to, co się w tych Zakonách przydawáło, zá dwudziestu y piąći Ministrow Generálskich, przez pułtorá stá lat, pod 56. Kápituł Generálskich. Z rozmáitych y pewnych Authorow, przez wielebnego Oycá B. Marka z Vlisbony Portogálczyká pilnie ięzykiem Portogalskim nápisána, potym przez drugą Bráćią wedle Kastylskiego, y wedle Włoskiego ięzyká; A teraz przez iednego Kápłaná z zakonu Oycow Bernárdynow z Włoskiego ná Polskie, ku pospolitemu pożytkowi Bráćiey Mnieyszych y Siostr S. Franciszka, y inszych ludzi nabożnych y do tych trzech zakonow skłonnych, przetłumaczona y w druk podana. Zá pozwoleniem Ieº M. X. Biskupá Krákowskiego, y Przełożonych zakonnych. W Krakowie, Z Drukárniey Andrzeiá Piotrkovvczyká, Typográphá K.I.M. Roku P. 1610. folio, k. 4, s. 376. Def.: brak 9-u kart na końcu; pełny egzemplarz: k. 5, s. 376, k. 9. Opr.: skóra, tłoczenia (medaliony). Estr. XXXII, s. 22 (pod hasłem: z Ulisbony Marek); Guseva I, poz. 467.
Proweniencja:
Prow.: Cecylia K. zapiska na wyklejce okładki dolnej. Biała BZ/ Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tytułowej: Adscriptus Bibliothecae Arcis Albae Ducalis / CSDR. Biała BM/ sygn.: H–7–29 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BW/ zapiska akcesyjna na wyklejce okładki górnej: Acc. 12 (Connotatio Librorum qui post finitam Consignationem Die 13. Octobr[is]. 1749 in Augmentum Bibliothecae [Nesvisiensis] accesserunt). Sankt Petersburg BAN sygn.: 113 (naklejka na grzbiecie); 109/Х.28 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIХ / г 1116
Całość:
Marcos da Lisboa.

Kroniki Trzech Zakonow, Postánowionych od Oycá ś. Franciszka, Pierwsza Część, Ná dziesięc Ksiąg [sic] rozdzielona. Z ktorych we trzech pierwszych opisuie się żywot, śmierć, y cudá tego Oycá ś. á w ostátnich záś śiedmiu opisuią się rozmáite spráwy, męczeństwá, smierći y cudá iego świętych uczniow. Z rozmáitych y pewnych Authorow, przez wielebnego Oycá B. Marka z Vlisbony Portogálczyká pilnie ięzykiem Portogalskim nápisána, potym przez drugą Bráćią wedle Kastylskiego, y wedle Włoskiego ięzyká; A teraz przez iednego Kápłaná z zakonu Oycow Bernárdynow z Włoskiego ná Polskie, ku pospolitemu pożytkowi Bráćiey Mnieyszych y Siostr S. Fránciszká, y inszych ludzi nabożnych y do tych trzech zakonow skłonnych, przetłumáczona y w druk podána. Zá pozwoleniem Ieo M.X. Biskupá Krákowskiego, y Przełożonych zakonnych. W Krakowie, Z Drukárniey Andrzeiá Piotrkovvczyká, Typográphá K.I.M. Roku P. 1610.

Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka, 1610.

folio, k. 14, s. 432.

– Toż. Wtora Część, Ná dziesięc Ksiąg [sic] rozdzielona. W ktorey się opisuie to, co się w tych Zakonách przydawáło, zá dwudziestu y piąći Ministrow Generálskich, przez pułtorá stá lat, pod 56. Kápituł Generálskich. Z rozmáitych y pewnych Authorow, przez wielebnego Oycá B. Marka z Vlisbony Portogálczyká pilnie ięzykiem Portogalskim nápisána, potym przez drugą Bráćią wedle Kastylskiego, y wedle Włoskiego ięzyká; A teraz przez iednego Kápłaná z zakonu Oycow Bernárdynow z Włoskiego ná Polskie, ku pospolitemu pożytkowi Bráćiey Mnieyszych y Siostr S. Franciszka, y inszych ludzi nabożnych y do tych trzech zakonow skłonnych, przetłumaczona y w druk podana. Zá pozwoleniem Ieº M. X. Biskupá Krákowskiego, y Przełożonych zakonnych. W Krakowie, Z Drukárniey Andrzeiá Piotrkovvczyká, Typográphá K.I.M. Roku P. 1610.
folio, k. 4, s. 376.
Def.: brak 9-u kart na końcu; pełny egzemplarz: k. 5, s. 376, k. 9.

Opr.: skóra, tłoczenia (medaliony).

Estr. XXXII, s. 22 (pod hasłem: z Ulisbony Marek); Guseva I, poz. 467.

Prow.:
Cecylia K.
zapiska na wyklejce okładki dolnej.

Biała BZ/ Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tytułowej: Adscriptus Bibliothecae Arcis Albae Ducalis / CSDR.

Biała BM/
sygn.: H–7–29 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BW/
zapiska akcesyjna na wyklejce okładki górnej: Acc. 12 (Connotatio Librorum qui post finitam Consignationem Die 13. Octobr[is]. 1749 in Augmentum Bibliothecae [Nesvisiensis] accesserunt).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 113 (naklejka na grzbiecie); 109/Х.28 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIХ / г 1116