Nazwisko i imię / hasło:
Mansi Giuseppe.
Tytuł:
Pamiątka Pásterskiego áffektu przy tránslácyey z Płockiey, ná Wármińską Káthedrę w Obráźie prawdźiwego Kápłáná od oycá Jozefa Mansi kápłáná Kongregácyi S. Philipá Neryuszá nápisánym. Á od X. Andrzeiá Zaluskiego Biskupa Płockiego, Nominatá Wárminskiego przetłumáczonym Dyecezyey pozostáłey, ná znák Oycowskiey, á nigdy nieodmienney miłośći zostáwiona, i do druku Roku 1699. w Wárszáwie podána.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, b. dr., 1699.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 384, k. 17. Opr.: skóra. Estr. XXII, s. 129; Guseva I, poz. 278.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tytułowej inicjały: CSDR. Nieśwież BP/ sygn.: au 111 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 381 (naklejka na grzbiecie); 108/VI.21 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 15252
Całość:
Mansi Giuseppe.

Pamiątka Pásterskiego áffektu przy tránslácyey z Płockiey, ná Wármińską Káthedrę w Obráźie prawdźiwego Kápłáná od oycá Jozefa Mansi kápłáná Kongregácyi S. Philipá Neryuszá nápisánym. Á od X. Andrzeiá Zaluskiego Biskupa Płockiego, Nominatá Wárminskiego przetłumáczonym Dyecezyey pozostáłey, ná znák Oycowskiey, á nigdy nieodmienney miłośći zostáwiona, i do druku Roku 1699. w Wárszáwie podána.

Warszawa, b. dr., 1699.

w 4ce, k. 4, s. 384, k. 17.

Opr.: skóra.

Estr. XXII, s. 129; Guseva I, poz. 278.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tytułowej inicjały: CSDR.

Nieśwież BP/
sygn.: au 111 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 381 (naklejka na grzbiecie); 108/VI.21 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 15252