Nazwisko i imię / hasło:
Krótkie.
Tytuł:
Krotkie zebránie Przywileiow, Łask y Odpustow stárodawnego y przezacnego Bráctwá Szkáplerzá Swiętego Błogosłáwioney Pánny Maryey z Gory Kármelu. Z Skárbu Kármelitáńskiego, ięzykiem polskim z Rokiem Pánsk. 1653 drukowánego, wyięte, y do druku podáne. Za dozwoleniem starszych. W Krakowie, W Drukárni wdowy y dziedzicow Andrzeiá Piotrkowczyká, I. K. M. typ. Roku 1653.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. wdowy i dziedziców Andrzeja Piotrkowczyka, 1653.
Komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 46. Nad tytułem: Jezus, Maria W klocku, zob. Skarga Piotr (Zolnierskie Nabozeństwo 1688). Estr. XXXV, s. 172; Guseva I, poz. 236.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Sygn. nieustalona: 104 (zapiska na karcie tytułowej). Prow. klocka: Biała BM.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5063 adl. 9
Całość:
Krótkie.

Krotkie zebránie Przywileiow, Łask y Odpustow stárodawnego y przezacnego Bráctwá Szkáplerzá Swiętego Błogosłáwioney Pánny Maryey z Gory Kármelu. Z Skárbu Kármelitáńskiego, ięzykiem polskim z Rokiem Pánsk. 1653 drukowánego, wyięte, y do druku podáne. Za dozwoleniem starszych. W Krakowie, W Drukárni wdowy y dziedzicow Andrzeiá Piotrkowczyká, I. K. M. typ. Roku 1653.

Kraków, druk. wdowy i dziedziców Andrzeja Piotrkowczyka, 1653.

w 8ce, k. 1, s. 46.
Nad tytułem: Jezus, Maria

W klocku, zob. Skarga Piotr (Zolnierskie Nabozeństwo 1688).

Estr. XXXV, s. 172; Guseva I, poz. 236.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Sygn. nieustalona: 104 (zapiska na karcie tytułowej).

Prow. klocka: Biała BM.

BAN: XXIX / a 5063 adl. 9