Nazwisko i imię / hasło:
Konstytucje.
Tytuł:
Constitucye seymu walnego dwuniedzielnego lubelskiego extraordynariynego. Záczętego dniá XIX. Mieśiącá czerwcá, á skończonego mieśiącá lipcá XI dniá. Roku Pánskiego M.DCCIII. Cum Gratia et Privilegio S. R. M. W Lublinie, W Drukárni Collegij Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, b. r. (1703).
Komentarz:
folio, s. 36, k. 2. W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674). Estr. XX, s. 60; Dziok-Strelnik, poz. 459; Guseva I, poz. 216.
Proweniencja:
Prow. klocka: Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4474 adl. 25
Całość:
Konstytucje.

Constitucye seymu walnego dwuniedzielnego lubelskiego extraordynariynego. Záczętego dniá XIX. Mieśiącá czerwcá, á skończonego mieśiącá lipcá XI dniá. Roku Pánskiego M.DCCIII. Cum Gratia et Privilegio S. R. M. W Lublinie, W Drukárni Collegij Societatis Jesu.

Lublin, druk. Jezuitów, b. r. (1703).

folio, s. 36, k. 2.

W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674).

Estr. XX, s. 60; Dziok-Strelnik, poz. 459; Guseva I, poz. 216.

Prow. klocka: Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / в 4474 adl. 25