Nazwisko i imię / hasło:
Konstytucje.
Tytuł:
Constytucye Seymv Extraordynaryinego Dwvniedzielnego Warszawskiego, Roku Páńskiego M. DCC. XII. Dniá V. Kwietnia Záczętego. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. Varsaviae, Typis Scholarum Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, b. r. (1712).
Komentarz:
folio, k. 1, s. 9[10], k. 3 (Constytucye W. X. Litt. w Roku 1712. Mieśiącá Kwietniá dniá 5. w Wárszáwie). W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674). Estr. XX, s. 60; Guseva I, poz. 219, 223.
Proweniencja:
Prow. klocka: Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4474 adl. 30, 31
Całość:
Konstytucje.

Constytucye Seymv Extraordynaryinego Dwvniedzielnego Warszawskiego, Roku Páńskiego M. DCC. XII. Dniá V. Kwietnia Záczętego. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. Varsaviae, Typis Scholarum Piarum.

Warszawa, druk. Pijarów, b. r. (1712).

folio, k. 1, s. 9[10], k. 3 (Constytucye W. X. Litt. w Roku 1712. Mieśiącá Kwietniá dniá 5. w Wárszáwie).

W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674).

Estr. XX, s. 60; Guseva I, poz. 219, 223.

Prow. klocka: Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / в 4474 adl. 30, 31