Nazwisko i imię / hasło:
Gradi Basilio.
Tytuł:
Palma Panienska albo Rosprawa O Stanie Dzievviczym, wielce słuząca ták Pánnom, ktore pràgną podobać się oblubienicowi Niebieskiemu, iáko y wszytkim tym ktorzy chcą zyć w czystosci, y wesela duchownego na sluzbie [sic] Bozey vstáwicznie zàzywac. Przez Wielebnego w Bogu Oyca Bazylego Grady, Zakonnika Benedykta ś. Biskupa Stagnienskiego, po Włosku vcżyniona: A teraz ná Polskie Przez X. Simona Wysockiego Societatis Iesv, przetłumáczona. W Kaliszv W Drukarniey Woyciecha Gedeliusza, Roku 1607.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Wojciecha Gedeliusza, 1607.
Komentarz:
w 8ce, k. 2, s. 352. Def.: brak 3 pierwszych kart (w tym tytułu) oraz ostatniej karty (s. 353–354); pełny egz.: k. 5, s. 354; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Czartoryskich w Krakowie. Opr.: półskórek. Estr. XVII, s. 321 (pod hasłem: Grady); Guseva I, poz. 132.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na odwrocie karty tytułowej: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: Н–5–58 (przekreślona, zmieniona na:) Н–6–32 (zapiski na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 115 H (zapiska na odwrocie karty tytułowej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 235; 108/II.56 (zapiski na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5411
Całość:
Gradi Basilio.

Palma Panienska albo Rosprawa O Stanie Dzievviczym, wielce słuząca ták Pánnom, ktore pràgną podobać się oblubienicowi Niebieskiemu, iáko y wszytkim tym ktorzy chcą zyć w czystosci, y wesela duchownego na sluzbie [sic] Bozey vstáwicznie zàzywac. Przez Wielebnego w Bogu Oyca Bazylego Grady, Zakonnika Benedykta ś. Biskupa Stagnienskiego, po Włosku vcżyniona: A teraz ná Polskie Przez X. Simona Wysockiego Societatis Iesv, przetłumáczona. W Kaliszv W Drukarniey Woyciecha Gedeliusza, Roku 1607.

Kalisz, druk. Wojciecha Gedeliusza, 1607.

w 8ce, k. 2, s. 352.
Def.: brak 3 pierwszych kart (w tym tytułu) oraz ostatniej karty (s. 353–354); pełny egz.: k. 5, s. 354; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Czartoryskich w Krakowie.

Opr.: półskórek.

Estr. XVII, s. 321 (pod hasłem: Grady); Guseva I, poz. 132.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na odwrocie karty tytułowej: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: Н–5–58 (przekreślona, zmieniona na:) Н–6–32 (zapiski na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 115 H (zapiska na odwrocie karty tytułowej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 235; 108/II.56 (zapiski na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5411