Nazwisko i imię / hasło:
Fredro Andrzej Maksymilian.
Tytuł:
Piechotne cwiczenie, albo Woiennosc piesza. Ktorą Láćinnicy Pedestrem Militiam názywáią. Wodzom, pułkownikom y wszelkiey woienney starszynie. Lubo ktoszkolwiek iest woienney spráwy miłośnikiem. Do wiádomośći podána. Przez Blazeia [sic] Lipowskiego nakłádem Ierzego Forsterá I. K. M. bibliopoli. W Krakowie, W Drukárni u wdowy Łukaszá Kupiszá, I. K. M. typogr. Roku Páńskiego 1660.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. wdowy Łukasza Kupisza, nakł. Jerzego Foerstera, 1660.
Komentarz:
w 8ce, k. 28. Opr.: półskórek. Estr. XVI, s. 310; Guseva I, poz. 254.
Proweniencja:
Prow.: Kodeń / Jan Fryderyk Sapieha. ekslibris JFS (mały) na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O 113. Nieśwież KKS/ sygn. RKKS: N 113 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 100/V.88 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalona: 70 mil (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5760
Całość:
Fredro Andrzej Maksymilian.

Piechotne cwiczenie, albo Woiennosc piesza. Ktorą Láćinnicy Pedestrem Militiam názywáią. Wodzom, pułkownikom y wszelkiey woienney starszynie. Lubo ktoszkolwiek iest woienney spráwy miłośnikiem. Do wiádomośći podána. Przez Blazeia [sic] Lipowskiego nakłádem Ierzego Forsterá I. K. M. bibliopoli. W Krakowie, W Drukárni u wdowy Łukaszá Kupiszá, I. K. M. typogr. Roku Páńskiego 1660.

Kraków, druk. wdowy Łukasza Kupisza, nakł. Jerzego Foerstera, 1660.

w 8ce, k. 28.

Opr.: półskórek.

Estr. XVI, s. 310; Guseva I, poz. 254.

Prow.:
Kodeń / Jan Fryderyk Sapieha.
ekslibris JFS (mały) na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O 113.

Nieśwież KKS/
sygn. RKKS: N 113 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 100/V.88 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalona: 70 mil (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / a 5760