Nazwisko i imię / hasło:
Ossoliński Jerzy.
Tytuł:
Orationes Habitae apud Summum Pontificem, Imperatorem, Reges, Principes et Venetam Rempublicam Cum nomine duorum Regum Septentrionis maximorum Sigismundi III Patris, et Vladislai IV Filii, utriusq[ue] Invictissimi nomine publicas obiret Legationes. Dantisci, Sumpt. Georgii Försteri Bibliopolae Regii A[nn]o 1647. Cum Privileg. S. R. M. Polon. et Suec. etc. [Frontyspis].

Przed tytułem: Illustrissimi et Excell[entissi]mi Domini D. Georgii Ducis in Ossolin S.R.I. Principis, Comitis á Tenczyn Ossolinski, Supremi Regni Poloniae Cancellarii

Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, nakł. Jerzego Foerstera, 1647.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 62. Opr.: skóra. Estr. XXIII, s. 482 (tu: s. 62); Havu brak.
Proweniencja:
Prow.: N. Gołkowski zapiska na karcie 2*: dono oblat[us] a N. Gołkowski. Łukasz Gostyński przekreślona zapiska na frontyspisie: Sum Lucae Gostyński, 1704. zapiska na karcie 2*: Sum Lucae Gostÿński. 1704. Karol Stanisław Radziwiłł/ na frontyspisie inicjały: CSDR. Biała BW/ sygn.: f–6–43 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 59/137 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży). Nieśwież BO/ sygn. DH: 181 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 426 (naklejki na okładce górnej); na odwrocie karty tyt. dwie pieczęcie okrągłe: 1. Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien.; 2. Ex Dupl. Bibl. Imp. Acad. Scient. Petrop.
Lokalizacja:
BNF: 9.III.1.
Całość:
Ossoliński Jerzy.

Orationes Habitae apud Summum Pontificem, Imperatorem, Reges, Principes et Venetam Rempublicam Cum nomine duorum Regum Septentrionis maximorum Sigismundi III Patris, et Vladislai IV Filii, utriusq[ue] Invictissimi nomine publicas obiret Legationes. Dantisci, Sumpt. Georgii Försteri Bibliopolae Regii A[nn]o 1647. Cum Privileg. S. R. M. Polon. et Suec. etc. [Frontyspis].

Przed tytułem: Illustrissimi et Excell[entissi]mi Domini D. Georgii Ducis in Ossolin S.R.I. Principis, Comitis á Tenczyn Ossolinski, Supremi Regni Poloniae Cancellarii

Gdańsk, nakł. Jerzego Foerstera, 1647.

w 4ce, k. 4, s. 62.

Opr.: skóra.

Estr. XXIII, s. 482 (tu: s. 62); Havu brak.

Prow.:
N. Gołkowski
zapiska na karcie 2*: dono oblat[us] a N. Gołkowski.

Łukasz Gostyński
przekreślona zapiska na frontyspisie: Sum Lucae Gostyński, 1704.
zapiska na karcie 2*: Sum Lucae Gostÿński. 1704.

Karol Stanisław Radziwiłł/
na frontyspisie inicjały: CSDR.

Biała BW/
sygn.: f–6–43 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 59/137 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).

Nieśwież BO/
sygn. DH: 181 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 426 (naklejki na okładce górnej); na odwrocie karty tyt. dwie pieczęcie okrągłe: 1. Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien.; 2. Ex Dupl. Bibl. Imp. Acad. Scient. Petrop.

BNF: 9.III.1.