Nazwisko i imię / hasło:
Franciszek Salezy św. (Franciscus Salesius s.).
Tytuł:
Traktat Miłosci Boskiey we Dwunastu Xięgach Swiętego Franciszka Salezyusza Biskupá y Xiążęćia Geneweńskiego z Łácïńskiego [sic] ná Polski ięzyk, przez iednego Kapłana Szkoł Pobożnych [Waleriana Wyszyńskiego] Przetłomaczony. Nayiasnieyszey Maryi Jozefy z Wesslow Sobieski Krolewiczowy Polskiey y W. X. L. Páni Dziedziczney ná Pilicy, Smoleniu, Cedrowicach, Bętkowicach &c. &c. Od Zakonnic Náwiedzenia Náyświętszey M. P. Klásztoru Krákowskiego. Ofiarowany. Roku od Národzenia Pańskiego 1751. w Warszawie w Drukarni J. K. Mći y Rzptey, XX. Scholarum Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1751.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 912, k. 7. Wydanie tytułowe edycji 1750 r. Opr.: skóra. Estr. XVI, s. 284.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/ sygn.: au 147 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Nieśwież BO/? sygn.: 242 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BUM: 2 Dq 20
Całość:
Franciszek Salezy św. (Franciscus Salesius s.).

Traktat Miłosci Boskiey we Dwunastu Xięgach Swiętego Franciszka Salezyusza Biskupá y Xiążęćia Geneweńskiego z Łácïńskiego [sic] ná Polski ięzyk, przez iednego Kapłana Szkoł Pobożnych [Waleriana Wyszyńskiego] Przetłomaczony. Nayiasnieyszey Maryi Jozefy z Wesslow Sobieski Krolewiczowy Polskiey y W. X. L. Páni Dziedziczney ná Pilicy, Smoleniu, Cedrowicach, Bętkowicach &c. &c. Od Zakonnic Náwiedzenia Náyświętszey M. P. Klásztoru Krákowskiego. Ofiarowany. Roku od Národzenia Pańskiego 1751. w Warszawie w Drukarni J. K. Mći y Rzptey, XX. Scholarum Piarum.

Warszawa, druk. Pijarów, 1751.

w 4ce, k. 4, s. 912, k. 7.
Wydanie tytułowe edycji 1750 r.

Opr.: skóra.

Estr. XVI, s. 284.

Prow.:
Nieśwież BP/
sygn.: au 147 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Nieśwież BO/?
sygn.: 242 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BUM: 2 Dq 20