Nazwisko i imię / hasło:
Krusiński Tadeusz.
Tytuł:
Prodromus Ad Historiam Revolutionis Persicae Seu Legationis Fulgidae Portae Ad Persarum Regem Szach Sofi Hussein Anno D. 1720. Expeditae Relatio. Quam Redux è Perside Legatus Durri Effendi Turcarum Sułtano Achmed III. in scripto consignavit. Ex Turcico Latinè Facta Operâ P. Judae Thadaei Krusiński Soc: Jesu Leopoli Typis Collegij Soc: Jesu. Anno 1733.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Jezuitów, 1733.
Komentarz:
w 4ce, k. 6, s. 283 (właściwie: s. 278, opuszczone strony 72–76), k. 8. Def.: brak s. 284–355, k. 8 (pełny egz.: k. 6, s. 355, k. 8). Opr.: półskórek. Estr. XV, s. 419 (pod hasłem: Durry).
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ sygn.: 114/3 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).
Lokalizacja:
BUM: 5 Lt 3
Całość:
Krusiński Tadeusz.

Prodromus Ad Historiam Revolutionis Persicae Seu Legationis Fulgidae Portae Ad Persarum Regem Szach Sofi Hussein Anno D. 1720. Expeditae Relatio. Quam Redux è Perside Legatus Durri Effendi Turcarum Sułtano Achmed III. in scripto consignavit. Ex Turcico Latinè Facta Operâ P. Judae Thadaei Krusiński Soc: Jesu Leopoli Typis Collegij Soc: Jesu. Anno 1733.

Lwów, druk. Jezuitów, 1733.

w 4ce, k. 6, s. 283 (właściwie: s. 278, opuszczone strony 72–76), k. 8.
Def.: brak s. 284–355, k. 8 (pełny egz.: k. 6, s. 355, k. 8).

Opr.: półskórek.

Estr. XV, s. 419 (pod hasłem: Durry).

Prow.:
Nieśwież BZ/
sygn.: 114/3 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

BUM: 5 Lt 3