Nazwisko i imię / hasło:
Januszowski Jan.
Tytuł:
Statvta Prawa y Constitvcie Koronne Łacinskie y Polskie, z Statutow Łaskiego y Herborta y z Constitvciy Koronnych, zebrane. Y ná kśiąg dzieśięćioro, na części, tytuły, práwá y párágráphy, Zá powodem Jáśnie Wielmożnégo swiéżéy pámięći Páná Mikołaia Firleia z Dąbrowice Woiewody Krákowskiégo etc. Spisáné, sporządzoné y wydáné, Przez Jana Janvszowskiego. W Krakowie, w Architypográphiiéy Kró: JM. Łázárzowéy. Roku M.DC. Cum gratia et privilegio S. R. M.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Łazarzowa, 1600.
Komentarz:
folio, k. 21, s. 1369[1370], k. 3; s. 133[134], k. 1 (Przywileie koronne). Opr.: skóra na deskach, tłoczenia. Estr. XVIII, s. 479–480; Katalog BJ, poz. 1267.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). NBAN
Lokalizacja:
BN: XVI.F.409
Całość:
Januszowski Jan.

Statvta Prawa y Constitvcie Koronne Łacinskie y Polskie, z Statutow Łaskiego y Herborta y z Constitvciy Koronnych, zebrane. Y ná kśiąg dzieśięćioro, na części, tytuły, práwá y párágráphy, Zá powodem Jáśnie Wielmożnégo swiéżéy pámięći Páná Mikołaia Firleia z Dąbrowice Woiewody Krákowskiégo etc. Spisáné, sporządzoné y wydáné, Przez Jana Janvszowskiego. W Krakowie, w Architypográphiiéy Kró: JM. Łázárzowéy. Roku M.DC. Cum gratia et privilegio S. R. M.

Kraków, Druk. Łazarzowa, 1600.

folio, k. 21, s. 1369[1370], k. 3; s. 133[134], k. 1 (Przywileie koronne).

Opr.: skóra na deskach, tłoczenia.

Estr. XVIII, s. 479–480; Katalog BJ, poz. 1267.

Prow.:
Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

NBAN

BN: XVI.F.409