Nazwisko i imię / hasło:
Zacharie de Lisieux.
Tytuł:
Opuscula Quibus Continentur Gyges Gallus Somnia Sapientis, & Saeculi Genius. Accessere Indices rerum copiosissimi. Editio Correctissima. Juxta Exemplar Parisinum. Impressum Gedani Anno 1686.

Przed tytułem: Petri Firmiani

Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, b. dr., 1686.
Komentarz:
w 12ce, k. 6, s. 526, k. 9; k. 4, s. 221, k. 3. Opr.: skóra. Estr. XVI, s. 230–231 (pod hasłem: Firmianus Petrus; tu mylnie: w 8ce).
Proweniencja:
Prow.: Aleksander [...] Częściowo zaklejona zapiska na wyklejce okładki górnej: […]xandri / [...] 7bris / Ao. 1701. Vilna[e] emptus / […] Jmperiali? Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tytułowej monogram: CSDR. Biała BW/ sygn.: g–3–20 (przekreślona zapiska na karcie ochr. dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 88/47 (zapiska na karcie ochr. dolnej); na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały). Sant Petersburg BAN sygn.: Critici 349 (349 przekreślone, zmienione na:) 270. pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien., na odwrocie karty tyt. Warszawa BU/ sygn.: Зала 14 Шкафъ 47 Полка 5 No 7 (naklejka na wyklejce okładki górnej oraz zapiska na karcie ochr. górnej). Zapiska na karcie ochr. dolnej: Legi hunc libru[m] Jntegru[m] / a [die] 1 8bris Ao 1701, / ad d[iem] 10 Jan. A 1702.
Lokalizacja:
BN: XVII.1.509
Całość:
Zacharie de Lisieux.

Opuscula Quibus Continentur Gyges Gallus Somnia Sapientis, & Saeculi Genius. Accessere Indices rerum copiosissimi. Editio Correctissima. Juxta Exemplar Parisinum. Impressum Gedani Anno 1686.

Przed tytułem: Petri Firmiani

Gdańsk, b. dr., 1686.

w 12ce, k. 6, s. 526, k. 9; k. 4, s. 221, k. 3.

Opr.: skóra.

Estr. XVI, s. 230–231 (pod hasłem: Firmianus Petrus; tu mylnie: w 8ce).

Prow.:
Aleksander [...]
Częściowo zaklejona zapiska na wyklejce okładki górnej: […]xandri / [...] 7bris / Ao. 1701. Vilna[e] emptus / […] Jmperiali?

Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tytułowej monogram: CSDR.

Biała BW/
sygn.: g–3–20 (przekreślona zapiska na karcie ochr. dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 88/47 (zapiska na karcie ochr. dolnej); na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały).

Sant Petersburg BAN
sygn.: Critici 349 (349 przekreślone, zmienione na:) 270.
pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien., na odwrocie karty tyt.

Warszawa BU/
sygn.: Зала 14 Шкафъ 47 Полка 5 No 7 (naklejka na wyklejce okładki górnej oraz zapiska na karcie ochr. górnej).

Zapiska na karcie ochr. dolnej: Legi hunc libru[m] Jntegru[m] / a [die] 1 8bris Ao 1701, / ad d[iem] 10 Jan. A 1702.

BN: XVII.1.509