Nazwisko i imię / hasło:
Rosignoli Carlo Gregorio.
Tytuł:
Prawdy Wieczne W Naukach potrzebnych wyrażone, tym osobliwie, co Cwiczenia Duchowne albo Rekollekcye odprawują. Zebrane y objaśnione Przez X. Karola Rosignoliusza Societatis Jesu, A Z Włoskiego na Polski język Przetłumaczone Roku Pańskiego 1701. Powtornie z przydatkiem Nauk Duchownych S. Filippa Neryusza y S. Franciszka Salezyusza Przedrukowane Roku Pańskiego 1754. W Wilnie w Drukarni J. K. M. Akademickiey Soc: Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1754.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 322. Opr.: półskórek. Estr. XXVI, s. 368; Guseva II, poz. 384.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? Nieśwież BW/ zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: v[ide] acc. n. 894 (Connotatio Librorum qui post finitam Consignationem Die 13. Octobr[is]. 1749 in Augmentum Bibliothecae [Nesvisiensis] accesserunt). Sygn. nieustalona: 600 (naklejka na okładce górnej). Zapiska (XVIII w.) na karcie tytułowej: [Translato] ab Andr. Załuski.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21613
Całość:
Rosignoli Carlo Gregorio.

Prawdy Wieczne W Naukach potrzebnych wyrażone, tym osobliwie, co Cwiczenia Duchowne albo Rekollekcye odprawują. Zebrane y objaśnione Przez X. Karola Rosignoliusza Societatis Jesu, A Z Włoskiego na Polski język Przetłumaczone Roku Pańskiego 1701. Powtornie z przydatkiem Nauk Duchownych S. Filippa Neryusza y S. Franciszka Salezyusza Przedrukowane Roku Pańskiego 1754. W Wilnie w Drukarni J. K. M. Akademickiey Soc: Jesu.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1754.

w 4ce, k. 4, s. 322.

Opr.: półskórek.

Estr. XXVI, s. 368; Guseva II, poz. 384.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
Nieśwież BW/
zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: v[ide] acc. n. 894 (Connotatio Librorum qui post finitam Consignationem Die 13. Octobr[is]. 1749 in Augmentum Bibliothecae [Nesvisiensis] accesserunt).

Sygn. nieustalona: 600 (naklejka na okładce górnej).

Zapiska (XVIII w.) na karcie tytułowej: [Translato] ab Andr. Załuski.

BAN: XXIX / б 21613