Nazwisko i imię / hasło:
Florus Lucius Annaeus.
Tytuł:
O Początku y Dzieiách Narodu Rzymskiego Powieśći Xiąg IV. Abo Historya Wielmożnego tego Narodu, od początku iego, áż do Augustá Cesàrzá, iáko się począł, iàko się wolnośći dostawszy rządził, y iáko wolność stráćiwszy, pod iednego Páná władzą przyszedł. Z Láćińskiego ná polski ięzyk przetłumáczona. Przez Krzysztofa Grotha Falissowskiego. Przydány iest Tráktácik o przyczynách moznośći y potęgi Narodu tego. W Krakowie, W Drukárni Krzysztofá Schedlá, I. K. M. Typográphá. Anno 1646.

Przed tytułem: L. Ivlivsza Flora

Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Krzysztofa Schedla, 1646.
Komentarz:
w 4ce, s. 187 (s. 187 paginowana mylnie: 178), [1]. Opr.: półskórek. Estr. XVI, s. 243.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tytułowej inicjały: KSXR. Biała BW/ sygn.: E–5–34 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 58/18 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN na s. 3 pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien.
Lokalizacja:
BUW: Sd 713.149.
Całość:
Florus Lucius Annaeus.

O Początku y Dzieiách Narodu Rzymskiego Powieśći Xiąg IV. Abo Historya Wielmożnego tego Narodu, od początku iego, áż do Augustá Cesàrzá, iáko się począł, iàko się wolnośći dostawszy rządził, y iáko wolność stráćiwszy, pod iednego Páná władzą przyszedł. Z Láćińskiego ná polski ięzyk przetłumáczona. Przez Krzysztofa Grotha Falissowskiego. Przydány iest Tráktácik o przyczynách moznośći y potęgi Narodu tego. W Krakowie, W Drukárni Krzysztofá Schedlá, I. K. M. Typográphá. Anno 1646.

Przed tytułem: L. Ivlivsza Flora

Kraków, druk. Krzysztofa Schedla, 1646.

w 4ce, s. 187 (s. 187 paginowana mylnie: 178), [1].

Opr.: półskórek.

Estr. XVI, s. 243.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tytułowej inicjały: KSXR.

Biała BW/
sygn.: E–5–34 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 58/18 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
na s. 3 pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien.

BUW: Sd 713.149.