Nazwisko i imię / hasło:
Birkowski Fabian.
Tytuł:
Orationes Ecclesiasticae. In quibus Eiusdem Ordinis, tum & alij Viri Sancti memorantur. […] Cum S. R. M. Gratia, et Priuilegio, Cracoviae, Sumptibus Burchardi Kuikij Bibliopolae, Anno M. DC. XXII.

Przed tytułem: R.P. Fr. Fabiani Bircovii, S.T. Doct. Ord: Praedicat: S. Dominici,

Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakl. Burcharda Kuika, b. dr., 1622.
Komentarz:
w 4ce, k. 5, s. 496. Def.: brak karty tytułowej oraz Prosfonesis gratulatoria ad... Fabianum Birkovium, pióra Wawrzyńca Smieszkowica (kart 3); pełny egz.: k. 9, s. 496; opis uzupełniono na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie. Opr.: pergamin. Estr. XIII, s. 145.
Proweniencja:
Prow.: Gawłowicki zapiska na odwrocie karty ochr. dolnej: Ego sum Posessor hujus libri / Et quis illum querit Nomen / meum erit / Gawłowicki mpp. Karol Stanisław Radziwiłł/ na pierwszej zachowanej karcie inicjały: CSDR. Biała BW/ sygn.: E–1–24 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 59/42 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sygn. nieustalona: 164 (naklejka na okładce dolnej.
Lokalizacja:
BUW: 9.28.5.616.
Całość:
Birkowski Fabian.

Orationes Ecclesiasticae. In quibus Eiusdem Ordinis, tum & alij Viri Sancti memorantur. […] Cum S. R. M. Gratia, et Priuilegio, Cracoviae, Sumptibus Burchardi Kuikij Bibliopolae, Anno M. DC. XXII.

Przed tytułem: R.P. Fr. Fabiani Bircovii, S.T. Doct. Ord: Praedicat: S. Dominici,

Kraków, nakl. Burcharda Kuika, b. dr., 1622.

w 4ce, k. 5, s. 496.
Def.: brak karty tytułowej oraz Prosfonesis gratulatoria ad... Fabianum Birkovium, pióra Wawrzyńca Smieszkowica (kart 3); pełny egz.: k. 9, s. 496; opis uzupełniono na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie.

Opr.: pergamin.

Estr. XIII, s. 145.

Prow.:
Gawłowicki
zapiska na odwrocie karty ochr. dolnej: Ego sum Posessor hujus libri / Et quis illum querit Nomen / meum erit / Gawłowicki mpp.

Karol Stanisław Radziwiłł/
na pierwszej zachowanej karcie inicjały: CSDR.

Biała BW/
sygn.: E–1–24 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 59/42 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sygn. nieustalona: 164 (naklejka na okładce dolnej.

BUW: 9.28.5.616.