Nazwisko i imię / hasło:
Krzesimowski Andrzej Antoni`
Tytuł:
Viator Christianvs Jn Patriam Tendens. Per Motus Anagogicos. Editio Secunda Multò auctior, et locupletior. Cracoviae Typis Francisci Cezary, S. R. M. Illustrissimi ac R[evere]ndiss. D[omi]ni Episc Crac. Ducis Seueriae, Necnon Scholarum Nouoduorsc. Typographi, Anno Domini, 1693.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszka Cezarego mł., 1693.
Komentarz:
w 8ce, k. 6, s. 507, [5]. Opr.: czerwona skóra. Estr. XX, s. 323–324; Havu, poz. 416.
Proweniencja:
Prow.: Biała/? sygn.: Livre de prieres / rang .... 1. / no .... 5. (zapiska na karcie ochr. górnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 113/15 (poprawiona na:) 113/8 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce górnej okładki ekslibris BDRN (mały). Sankt Petersburg BAN sygn.: 313 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 95 (zapiska na karcie ochr. górnej). Zapiska na karcie ochr. dolnej: Liber / Annus dier[um] memorabilium / P. Druzbicki.
Lokalizacja:
BNF: 792.VII.20
Całość:
Krzesimowski Andrzej Antoni`

Viator Christianvs Jn Patriam Tendens. Per Motus Anagogicos. Editio Secunda Multò auctior, et locupletior. Cracoviae Typis Francisci Cezary, S. R. M. Illustrissimi ac R[evere]ndiss. D[omi]ni Episc Crac. Ducis Seueriae, Necnon Scholarum Nouoduorsc. Typographi, Anno Domini, 1693.

Kraków, druk. Franciszka Cezarego mł., 1693.

w 8ce, k. 6, s. 507, [5].

Opr.: czerwona skóra.

Estr. XX, s. 323–324; Havu, poz. 416.

Prow.:
Biała/?
sygn.: Livre de prieres / rang .... 1. / no .... 5. (zapiska na karcie ochr. górnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 113/15 (poprawiona na:) 113/8 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce górnej okładki ekslibris BDRN (mały).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 313 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 95 (zapiska na karcie ochr. górnej).

Zapiska na karcie ochr. dolnej: Liber / Annus dier[um] memorabilium / P. Druzbicki.

BNF: 792.VII.20