Nazwisko i imię / hasło:
Bona Giovanni.
Tytuł:
Pia Exercitia Christiana Ex diversis Operibus. Joannis S. R. E. Cardinalis Bona. Praecipuè Ex Horologio Ascetico. Ex Psalmodia Divina. Ex Via Co[m]pendij ad Deum. Pro utilitate & eruditione, devotae Animae Christianae Excerpta. Et in unum Volumen Collecta. Varsaviae Typis Collegij Scholarum Piarum, Anno D[omi]ni. 1704.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1704.
Komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 447 (właściwie: s. 448, dwa razy wybita s. 80), k. 3. Opr.: skóra. Estr. XIII, s. 246; Havu, poz. 112.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: CSDR Biała BM/ sygn.: H–2–48 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 112 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 1170 (naklejka na grzbiecie); Theol. 452 (przekreślona, zmieniona na:) 1170 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BNF: 791.VII.2
Całość:
Bona Giovanni.

Pia Exercitia Christiana Ex diversis Operibus. Joannis S. R. E. Cardinalis Bona. Praecipuè Ex Horologio Ascetico. Ex Psalmodia Divina. Ex Via Co[m]pendij ad Deum. Pro utilitate & eruditione, devotae Animae Christianae Excerpta. Et in unum Volumen Collecta. Varsaviae Typis Collegij Scholarum Piarum, Anno D[omi]ni. 1704.

Warszawa, druk. Pijarów, 1704.

w 8ce, k. 1, s. 447 (właściwie: s. 448, dwa razy wybita s. 80), k. 3.

Opr.: skóra.

Estr. XIII, s. 246; Havu, poz. 112.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: CSDR

Biała BM/
sygn.: H–2–48 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 112 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 1170 (naklejka na grzbiecie); Theol. 452 (przekreślona, zmieniona na:) 1170 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BNF: 791.VII.2