Nazwisko i imię / hasło:
Łęczycki Mikołaj (Lancicius).
Tytuł:
Pobudki do Wiárowánia się grzechu śmiertelnego, y drog prowádzących do niego przez Wielebnego Xiędzá Mikołaia Lancycego Societatis Jesu spisáne, Przedtym po Łáćinie Z dozwoleniem Starszych, á teraz po Polsku przedrukowáne. W Wilnie, w Drukarni Akademickiey S. I. Roku 1705.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1705.
Komentarz:
w 12ce, k. 71. Opr.: papier. Estr. XXI, s. 44 (pod hasłem: Lancicius); Guseva II, poz. 259.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 942 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 223 r., poz. 942).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5317
Całość:
Łęczycki Mikołaj (Lancicius).

Pobudki do Wiárowánia się grzechu śmiertelnego, y drog prowádzących do niego przez Wielebnego Xiędzá Mikołaia Lancycego Societatis Jesu spisáne, Przedtym po Łáćinie Z dozwoleniem Starszych, á teraz po Polsku przedrukowáne. W Wilnie, w Drukarni Akademickiey S. I. Roku 1705.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1705.

w 12ce, k. 71.

Opr.: papier.

Estr. XXI, s. 44 (pod hasłem: Lancicius); Guseva II, poz. 259.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 942 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 223 r., poz. 942).

BAN: XXIX / a 5317