Nazwisko i imię / hasło:
Kozłowicz Adrian.
Tytuł:
Kleynot Dusz Chrzescianskich zwłaszczá poświęconych Bogu. Miłosc Iezusowa z Srzodkámi dla iey dostąpienia podánymi. Przez Iednego Oycá Zakonu Franciszka Swiętego Minorum Conuentualium, Anno D[omi]ni 1688. W Warszawie, w Druk. Colleg. Schol. Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1688.
Komentarz:
w 12ce, k. 6, s. 350, k. 1. Opr.: półskórek. Estr. XX, s. 190; Guseva II, poz. 230.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 470 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 202 r., poz. 470).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5485
Całość:
Kozłowicz Adrian.

Kleynot Dusz Chrzescianskich zwłaszczá poświęconych Bogu. Miłosc Iezusowa z Srzodkámi dla iey dostąpienia podánymi. Przez Iednego Oycá Zakonu Franciszka Swiętego Minorum Conuentualium, Anno D[omi]ni 1688. W Warszawie, w Druk. Colleg. Schol. Piarum.

Warszawa, druk. Pijarów, 1688.

w 12ce, k. 6, s. 350, k. 1.

Opr.: półskórek.

Estr. XX, s. 190; Guseva II, poz. 230.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 470 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 202 r., poz. 470).

BAN: XXIX / a 5485