Nazwisko i imię / hasło:
Bystrzonowski Wojciech.
Tytuł:
Honor Nayswiętszey Maryi Historycznie wyráżony, W opisániu táiemnic, początku i czci Swiąt Jey, w káżdym miesiącu; oraz z temi ná wszystkie dni roku punktámi życia Swiętych, w ktorych ábo áffekt ich ku Mátce Boskiey, ábo świadczone im od niey łáski, wyrażáią się. Przy tym Kalendarz Osobliwy Ná Rok Páński 1741, po przestępnym pierwszy; Záwieraiący w sobie Astronomiczne, Chronologiczne, Genealogiczne, Geográficzne, Hierárchiczne, Historyczne, Polityczne i inne pożyteczne rzeczy. Także: Compendium Historyczne Zakonu S. J. z okázyi skończonego drugiego wieku tego Zakonu, w roku przeszłym 1740, z oświadczeniem powinney wdzięczności ku Fundátorom, i Dobrodzieiom Societatis Jesu. Wydany Zá dozwoleniem Starszych. w Kaliszu w Drukárni J. K. M. Collegium S.J.

Na karcie przedtytułowej: Kalendarz Osobliwy Ná Rok Páński 1741.

Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1741.
Komentarz:
w 8ce, k. 2, s. 400 (właściwie: s. 399, opuszczona s. 66), [1]. Opr.: półskórek. Estr. XIII, s. 483–484, XIX, 253 (tu mylnie pod hasłem: Kierski Walenty); Guseva II, poz. 159.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/ sygn.: au 46 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 1020 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); [Theol.] 476 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 224 v., poz. 1020 [przekreślona, zmieniona na:] 476). Sankt Petersburg BAN sygn.: 376 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 699 (naklejka na grzbiecie).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6266
Całość:
Bystrzonowski Wojciech.

Honor Nayswiętszey Maryi Historycznie wyráżony, W opisániu táiemnic, początku i czci Swiąt Jey, w káżdym miesiącu; oraz z temi ná wszystkie dni roku punktámi życia Swiętych, w ktorych ábo áffekt ich ku Mátce Boskiey, ábo świadczone im od niey łáski, wyrażáią się. Przy tym Kalendarz Osobliwy Ná Rok Páński 1741, po przestępnym pierwszy; Záwieraiący w sobie Astronomiczne, Chronologiczne, Genealogiczne, Geográficzne, Hierárchiczne, Historyczne, Polityczne i inne pożyteczne rzeczy. Także: Compendium Historyczne Zakonu S. J. z okázyi skończonego drugiego wieku tego Zakonu, w roku przeszłym 1740, z oświadczeniem powinney wdzięczności ku Fundátorom, i Dobrodzieiom Societatis Jesu. Wydany Zá dozwoleniem Starszych. w Kaliszu w Drukárni J. K. M. Collegium S.J.

Na karcie przedtytułowej: Kalendarz Osobliwy Ná Rok Páński 1741.

Kalisz, druk. Jezuitów, 1741.

w 8ce, k. 2, s. 400 (właściwie: s. 399, opuszczona s. 66), [1].

Opr.: półskórek.

Estr. XIII, s. 483–484, XIX, 253 (tu mylnie pod hasłem: Kierski Walenty); Guseva II, poz. 159.

Prow.:
Nieśwież BP/
sygn.: au 46 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 1020 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); [Theol.] 476 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 224 v., poz. 1020 [przekreślona, zmieniona na:] 476).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 376 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 699 (naklejka na grzbiecie).

BAN: XXIX / a 6266