Nazwisko i imię / hasło:
Jędrzejowski Kazimierz.
Tytuł:
Maiestat chwały w Troycy Przenayswiętszey Jedynego Boga, Herbownym Rawiczem Jasnie Wielmozney Imci Páni Páni Teressy Angeli z Michowskich Ordynatowy Zamoyskiey, Stárościny Płoskierowskiey &c. Przy wprowadzeniu Bráctwá do Kościoła Ulanowskiego, Odpustámi od Stolice Apostolskiey miłościwie nádánemi uprzywileiowanego. W Dzień sam Uroczystości Troycy Przenayświętszey wysławiony. W Sandomierzu, w Drukarni J. K. M. Coll. Soc. Jesu, R. P. 1739.
Miejsce i rok wydania:
Sandomierz, druk. Jezuitów, 1739.
Komentarz:
w 8ce, k. 229. Opr.: skóra na deskach, tłoczenia, klamry. Estr. XVIII, s. 524 (podaje: k. 232); Guseva II, poz. 149.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. O 65. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 651 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 210 r., poz. 651).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 22503
Całość:
Jędrzejowski Kazimierz.

Maiestat chwały w Troycy Przenayswiętszey Jedynego Boga, Herbownym Rawiczem Jasnie Wielmozney Imci Páni Páni Teressy Angeli z Michowskich Ordynatowy Zamoyskiey, Stárościny Płoskierowskiey &c. Przy wprowadzeniu Bráctwá do Kościoła Ulanowskiego, Odpustámi od Stolice Apostolskiey miłościwie nádánemi uprzywileiowanego. W Dzień sam Uroczystości Troycy Przenayświętszey wysławiony. W Sandomierzu, w Drukarni J. K. M. Coll. Soc. Jesu, R. P. 1739.

Sandomierz, druk. Jezuitów, 1739.

w 8ce, k. 229.

Opr.: skóra na deskach, tłoczenia, klamry.

Estr. XVIII, s. 524 (podaje: k. 232); Guseva II, poz. 149.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. O 65.

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 651 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 210 r., poz. 651).

BAN: XXIX / б 22503