Nazwisko i imię / hasło:
Jasne.
Tytuł:
Jasne zwierciadło prawdziwego nabozenstwa Do S. Jana Nepomucena áby przez nie, Przenayswiętsza Troyca, Ciało Chrystusowe w Nayswiętszem Sakramencie Ołtarzowym, gorzka Męká, tegosz S. Męczenniká, iák naydoskonaliy [sic] chwalona, czczona y náśládowána być mogła. Od Pewnych, kocháiących tego S. Patrona Wszystkim Chrześćiáńskim Duszom ná zbáwienny Pożytek, z Niemieckiego Ięzyká ná Polski wystawione. w Trzebnicy, zá potwierdzeniem Zwierzchnośći Kośćielney, do Druku podane. Roku Pańskiego 1725. Dnia 16. Maia. w Drukárni J. K. M. Kolleg. Poznan: S. J.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1725.
Komentarz:
w 8ce, k. 5, s. 216. Opr.: półskórek. Estr. XVIII, s. 438 (pod hasłem: Jan Nepomucen); Guseva II, poz. 148.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/. sygn.: au 53 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5363
Całość:
Jasne.

Jasne zwierciadło prawdziwego nabozenstwa Do S. Jana Nepomucena áby przez nie, Przenayswiętsza Troyca, Ciało Chrystusowe w Nayswiętszem Sakramencie Ołtarzowym, gorzka Męká, tegosz S. Męczenniká, iák naydoskonaliy [sic] chwalona, czczona y náśládowána być mogła. Od Pewnych, kocháiących tego S. Patrona Wszystkim Chrześćiáńskim Duszom ná zbáwienny Pożytek, z Niemieckiego Ięzyká ná Polski wystawione. w Trzebnicy, zá potwierdzeniem Zwierzchnośći Kośćielney, do Druku podane. Roku Pańskiego 1725. Dnia 16. Maia. w Drukárni J. K. M. Kolleg. Poznan: S. J.

Poznań, druk. Jezuitów, 1725.

w 8ce, k. 5, s. 216.

Opr.: półskórek.

Estr. XVIII, s. 438 (pod hasłem: Jan Nepomucen); Guseva II, poz. 148.

Prow.:
Nieśwież BP/.
sygn.: au 53 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / a 5363