Nazwisko i imię / hasło:
Maupas du Tour, Henri Cauchon de.
Tytuł:
Zywot S. Franciszka Salezyvsza Biskupá y Kśiążęćiá Geneweńskiego. Fvndatora y Patryarchy Pánień [sic] Zakonnych Náwiedzenia Naświętszey P. Maryey. Z Fráncuskiego Ięzyká ná Polski przełożony, Przez I. M. P. Franciszka Ianickiego, Mieczniká Lwowskiego. y świeżo do druku podány, Przez też Zakonnice Náwiedzenia Naśw. Panny, Konwentu Wárszawskiego, pierwszego Klasztoru w Polscze [sic]. Zá pozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney. w Warszawie, Drukował Károl Ferdynánd Schreiber, Roku Páńskiego 1683.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Karola Ferdynanda Schreibera, 1683.
Komentarz:
w 4ce, k. 2, s. 290 (właściwie: s. 292, dwa razy wybite s. 256, 282), k. 3; k. 1, s. 32 (Duch Wnętrzny Zakonnic Náwiedzenia Nayświętszey Pánny, Fundowánych ná Gorze Kálwáryey. Od świętego ich Zakonodawce [sic] y Fundatorá im podány). Opr.: skóra na deskach. Estr. XVIII, s. 442–443 (pod hasłem: Janicki Franciszek); Guseva II, poz. 145.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/. sygn.: Au 179 H (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 236
Całość:
Maupas du Tour, Henri Cauchon de.

Zywot S. Franciszka Salezyvsza Biskupá y Kśiążęćiá Geneweńskiego. Fvndatora y Patryarchy Pánień [sic] Zakonnych Náwiedzenia Naświętszey P. Maryey. Z Fráncuskiego Ięzyká ná Polski przełożony, Przez I. M. P. Franciszka Ianickiego, Mieczniká Lwowskiego. y świeżo do druku podány, Przez też Zakonnice Náwiedzenia Naśw. Panny, Konwentu Wárszawskiego, pierwszego Klasztoru w Polscze [sic]. Zá pozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney. w Warszawie, Drukował Károl Ferdynánd Schreiber, Roku Páńskiego 1683.

Warszawa, druk. Karola Ferdynanda Schreibera, 1683.

w 4ce, k. 2, s. 290 (właściwie: s. 292, dwa razy wybite s. 256, 282), k. 3; k. 1, s. 32 (Duch Wnętrzny Zakonnic Náwiedzenia Nayświętszey Pánny, Fundowánych ná Gorze Kálwáryey. Od świętego ich Zakonodawce [sic] y Fundatorá im podány).

Opr.: skóra na deskach.

Estr. XVIII, s. 442–443 (pod hasłem: Janicki Franciszek); Guseva II, poz. 145.

Prow.:
Nieśwież BP/.
sygn.: Au 179 H (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 236