Nazwisko i imię / hasło:
Czerniecki Stanisław.
Tytuł:
Compendium Ferculorum, albo Zebranie potraw, Przez Urodzonego, Stanisława Czernieckiego I. K. M. Sekretarza, A Iaśnie Wielmożnego Iego Mośći Paná Alexandra Michała Hrábie ná Wiśńiczu y Iárosłáwiu Lubomirskiego, Woiewody Krákowskiego, Sándomirskiego, Zátorskiego, Niepołomskiego, Lubaczewskiego, Ryckiego &c. &c. Stárosty: Kuchmistrza. Ad usum Publicum. Napisane. W Krakowie, w Drukárni Ierzego y Mikołaia Schedlow I. K. M. Typ., Roku Pańskiego 1682.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Jerzego i Mikołaja Schedlów, 1682.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 96, k. 4. Opr.: współczesna. Estr. XIV, s. 566; Guseva II, poz. 60.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. Q 78. Nieśwież BP/. sygn.: Au 14 H (zapiska na karcie tytułowej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19301
Całość:
Czerniecki Stanisław.

Compendium Ferculorum, albo Zebranie potraw, Przez Urodzonego, Stanisława Czernieckiego I. K. M. Sekretarza, A Iaśnie Wielmożnego Iego Mośći Paná Alexandra Michała Hrábie ná Wiśńiczu y Iárosłáwiu Lubomirskiego, Woiewody Krákowskiego, Sándomirskiego, Zátorskiego, Niepołomskiego, Lubaczewskiego, Ryckiego &c. &c. Stárosty: Kuchmistrza. Ad usum Publicum. Napisane. W Krakowie, w Drukárni Ierzego y Mikołaia Schedlow I. K. M. Typ., Roku Pańskiego 1682.

Kraków, druk. Jerzego i Mikołaja Schedlów, 1682.

w 4ce, k. 4, s. 96, k. 4.

Opr.: współczesna.

Estr. XIV, s. 566; Guseva II, poz. 60.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. Q 78.

Nieśwież BP/.
sygn.: Au 14 H (zapiska na karcie tytułowej).

BAN: XXIX / б 19301