Nazwisko i imię / hasło:
Actum.
Tytuł:
Actvm In Kodeniec.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1623).
Komentarz:
folio, k. 11. Tytuł nagłówkowy. Estr. brak; Guseva II, poz. 8. [współwyd.:] Proces Albo Porządek Dowodow ná znieśienie contentiey, álbo Sporu, ktory wszcżął niegdy Pan Kásper Dębiński Podkomorzy Mielnicki, ożeniwszy się w Wielk. X. Litewsk. y wźiąwszy po Małżonce swey Pánnie Márynie Kopćiownie wielkie máiętnośći w Woiewodztwie Brzesckim leżące, to iest, Horodźiszcże, Rososze, Witulin, Jásionkę, Jábłonkę, Rudźieniec, y insze, y z tymi wszytkiemi máiętnośćiámi małżonki swey wyłámowáć się pocżął z Jurisdikciey Brzesckiey, pierwey do Lubliná, potym do Mielnickie[go] Powiátu, ktore dobrá przedtym bez wszelkiey controuersiey należáły, y należeć máią do Woiewodztwá Brzesckiego. B.m., b.r. (1623), folio, kart 31. Tytuł nagłówkowy. Opr.: współczesna; zachowane fragmenty pierwotnej oprawy. Estr. brak; Guseva brak.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Juridic.] 94 (naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 230 r., poz. 94). Sygn. nieustalona: K 2[2] (zapiska na okładce dolnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4373
Całość:
Actum.

Actvm In Kodeniec.

B. m., b. r. (1623).

folio, k. 11.
Tytuł nagłówkowy.

Estr. brak; Guseva II, poz. 8.

[współwyd.:] Proces Albo Porządek Dowodow ná znieśienie contentiey, álbo Sporu, ktory wszcżął niegdy Pan Kásper Dębiński Podkomorzy Mielnicki, ożeniwszy się w Wielk. X. Litewsk. y wźiąwszy po Małżonce swey Pánnie Márynie Kopćiownie wielkie máiętnośći w Woiewodztwie Brzesckim leżące, to iest, Horodźiszcże, Rososze, Witulin, Jásionkę, Jábłonkę, Rudźieniec, y insze, y z tymi wszytkiemi máiętnośćiámi małżonki swey wyłámowáć się pocżął z Jurisdikciey Brzesckiey, pierwey do Lubliná, potym do Mielnickie[go] Powiátu, ktore dobrá przedtym bez wszelkiey controuersiey należáły, y należeć máią do Woiewodztwá Brzesckiego.
B.m., b.r. (1623), folio, kart 31.
Tytuł nagłówkowy.

Opr.: współczesna; zachowane fragmenty pierwotnej oprawy.

Estr. brak; Guseva brak.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Juridic.] 94 (naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 230 r., poz. 94).

Sygn. nieustalona: K 2[2] (zapiska na okładce dolnej).

BAN: XXIX / в 4373