Nazwisko i imię / hasło:
Życie.
Tytuł:
Zycie chrzescianskie álbo Akty, Uwági, wszystkie spráwy ná Chwałę Boską kieruiące. Przez Kápłána Societatis Iesu zebrane y do záżywánia nábożnego podane. W Drukárni Iásney Gory Częstochowskiey 1714.
Miejsce i rok wydania:
Częstochowa, druk. Paulinów, 1714.
Komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 252. Opr.: skóra. Estr. IX, s. 6 (niedokładnie); Czerwień, poz. 1322; Guseva I., poz. 525.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSXR. Biała BM/ sygn.: H–4–15 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 163 H (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VI.59 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 15251
Całość:
Życie.

Zycie chrzescianskie álbo Akty, Uwági, wszystkie spráwy ná Chwałę Boską kieruiące. Przez Kápłána Societatis Iesu zebrane y do záżywánia nábożnego podane. W Drukárni Iásney Gory Częstochowskiey 1714.

Częstochowa, druk. Paulinów, 1714.

w 4ce, k. 1, s. 252.

Opr.: skóra.

Estr. IX, s. 6 (niedokładnie); Czerwień, poz. 1322; Guseva I., poz. 525.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–4–15 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 163 H (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VI.59 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 15251