Nazwisko i imię / hasło:
Zbiór.
Tytuł:
Zbior osobliwego z wybránych modlitw nabozenstwa, z Summáryuszem z roźnych kśiążek ku zbawieniu Duszom Chrystusowym, krwią drogą odkupionym skoncentrowany y do druku zá pozwoleniem stárszych podany. W Supraslu, w Drukárni WW. OO. Bazyliánow, Roku Páńskiego 1742.
Miejsce i rok wydania:
Supraśl, druk. Bazylianów, 1742.
Komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 166, k. 4. Opr.: skóra. Estr. XXXV, s. 82; Cubrzyńska-Leonarczyk brak; Guseva I, poz. 516.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O [180b]. Nieśwież BO/ sygn. CBR: [Theol.] 413 (naklejka na grzbiecie); [Theol.] 1041 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 225 r., poz. 1041 [przekreślona, zmieniona na:] 413). Sankt Petersburg BAN sygn.: 111/III.61 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6011
Całość:
Zbiór.

Zbior osobliwego z wybránych modlitw nabozenstwa, z Summáryuszem z roźnych kśiążek ku zbawieniu Duszom Chrystusowym, krwią drogą odkupionym skoncentrowany y do druku zá pozwoleniem stárszych podany. W Supraslu, w Drukárni WW. OO. Bazyliánow, Roku Páńskiego 1742.

Supraśl, druk. Bazylianów, 1742.

w 8ce, k. 1, s. 166, k. 4.

Opr.: skóra.

Estr. XXXV, s. 82; Cubrzyńska-Leonarczyk brak; Guseva I, poz. 516.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O [180b].

Nieśwież BO/
sygn. CBR: [Theol.] 413 (naklejka na grzbiecie); [Theol.] 1041 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 225 r., poz. 1041 [przekreślona, zmieniona na:] 413).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 111/III.61 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 6011