Nazwisko i imię / hasło:
Wzór.
Tytuł:
Wzor swiętey z Bogiem Conwersacyi, w oyczystey bramie Jáśnie Wielmożney IMci Pannie Pannie Teressie z Kozielska Oginskiey woiewodzance Wileńskiey: dla przykładu serc pobożnych wyabrysowany. W Supraslu w Drukárni WW. Oycow Bázyliánow, Roku Páńskiego 1739.
Miejsce i rok wydania:
Supraśl, druk. Bazylianów, 1739.
Komentarz:
w 8ce, k. 12, s. 520, k. 4. Opr.: deski obciągnięte skórą. Estr. XXIII, s. 290 (pod hasłem: Ogińska Teresa); Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 110; Guseva I, poz. 501.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O [174]. RRKSO, poz. 51: Wzur Stey z Bogiem Konwersacyi w czar: skurzan: opraw: Nieśwież KKS/ sygn. RRKSO: 51 (naklejka na okładce górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 231 (naklejka na grzbiecie); 1057 (naklejka na okładce górnej); 111/IV.2 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19994
Całość:
Wzór.

Wzor swiętey z Bogiem Conwersacyi, w oyczystey bramie Jáśnie Wielmożney IMci Pannie Pannie Teressie z Kozielska Oginskiey woiewodzance Wileńskiey: dla przykładu serc pobożnych wyabrysowany. W Supraslu w Drukárni WW. Oycow Bázyliánow, Roku Páńskiego 1739.

Supraśl, druk. Bazylianów, 1739.

w 8ce, k. 12, s. 520, k. 4.

Opr.: deski obciągnięte skórą.

Estr. XXIII, s. 290 (pod hasłem: Ogińska Teresa); Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 110; Guseva I, poz. 501.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O [174].
RRKSO, poz. 51: Wzur Stey z Bogiem Konwersacyi w czar: skurzan: opraw:

Nieśwież KKS/
sygn. RRKSO: 51 (naklejka na okładce górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 231 (naklejka na grzbiecie); 1057 (naklejka na okładce górnej); 111/IV.2 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 19994