Nazwisko i imię / hasło:
Wonia.
Tytuł:
Wonia Naywdzięcznieysza Naypierwszey Wiktymy Panskiey Według Boskich wyráźnych wyrokow Wszytkich zá Niebieskim Oblubieńcem poćiągáiąca do nieprzestánney Adorácyi Jego Majestatu. álbo Naypierwsza relácya zyćia, przewielebney panny Katarzyny Mechtyldy de Bar fundatorki Zakonnic Ustawiczney Adorácyi Przenąyśw. [sic] Sakramentu, Zakonu S. O. Benedykta wydana przez tegoż instytutum Zakonnice Wárszáwskie Krolewskiey Fundácyi Roku 1738. W Warszawie w Drukarni J. K. Mći Colleg. Soc. J. Odor svavissimus Victimae Domini Exodi 29. V. 18.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Jezuitów, 1738.
Komentarz:
w 8ce, k. 17, s. 184. Def.: brak ostatniej karty (pełny egz.: k. 17, s. 184, k. 1 [Protestacya]); opis uzupełniono na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie. Opr.: skóra, tłoczenia. Estr. XVII, s. 149 (pod hasłem: Giry Franciszek).; Guseva I, poz. 496.
Proweniencja:
Prow.: Szumski, T. D. / A. R. zapiska pod przedmową: Tа Xiązka iest / Ofiarowana JMWiel. / T. D. Szumskiemu [...] / od niegodney. A. R. Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O [171]. Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 1288 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/IV.42 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Ekslibris naklejony na środku zapiski: Loüe Soit Le Tres / St Sacrement / de L’autell a / <...> L’autel, / au Convent de Var- / sovi. Zapiska na karcie tytułowej: [...] de La St M. A. de / St Michell. Sygn. nieustalona: 223 (zapiska na karcie tytułowej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6148
Całość:
Wonia.

Wonia Naywdzięcznieysza Naypierwszey Wiktymy Panskiey Według Boskich wyráźnych wyrokow Wszytkich zá Niebieskim Oblubieńcem poćiągáiąca do nieprzestánney Adorácyi Jego Majestatu. álbo Naypierwsza relácya zyćia, przewielebney panny Katarzyny Mechtyldy de Bar fundatorki Zakonnic Ustawiczney Adorácyi Przenąyśw. [sic] Sakramentu, Zakonu S. O. Benedykta wydana przez tegoż instytutum Zakonnice Wárszáwskie Krolewskiey Fundácyi Roku 1738. W Warszawie w Drukarni J. K. Mći Colleg. Soc. J. Odor svavissimus Victimae Domini Exodi 29. V. 18.

Warszawa, druk. Jezuitów, 1738.

w 8ce, k. 17, s. 184.
Def.: brak ostatniej karty (pełny egz.: k. 17, s. 184, k. 1 [Protestacya]); opis uzupełniono na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie.

Opr.: skóra, tłoczenia.

Estr. XVII, s. 149 (pod hasłem: Giry Franciszek).; Guseva I, poz. 496.

Prow.:
Szumski, T. D. / A. R.
zapiska pod przedmową: Tа Xiązka iest / Ofiarowana JMWiel. / T. D. Szumskiemu [...] / od niegodney. A. R.

Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O [171].

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 1288 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/IV.42 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Ekslibris naklejony na środku zapiski: Loüe Soit Le Tres / St Sacrement / de L’autell a / <...> L’autel, / au Convent de Var- / sovi.
Zapiska na karcie tytułowej: [...] de La St M. A. de / St Michell.

Sygn. nieustalona: 223 (zapiska na karcie tytułowej).

BAN: XXIX / a 6148