Nazwisko i imię / hasło:
Wiwiani Jerzy Antoni.
Tytuł:
Zywot pobozny, cudá znáczne y smierć szczęśliwa B. Michala [sic] Giedroycia Xiazęcia [sic] Litewskiego, zakonnika Ordinis Canonici S. Mariae Demetri, de Vrbe, Fratrum de Poenitentia BB. Martyrum, sub Regula D. Augustini militantium. Ktorego świątobliwe ćiáło odpoczywa w kośćiele ś. Márká Ewángelisty w Krákowie. Z oryginałow własnych y rożnych historykow, ták polskich iáko cudzoźiemskich, przez sławnego Gerzego Wiwiiániego náuk wyzwolonych y filozofiey doktorá, sławney Akádemiey Krakowskiey professorá, kleryká dyecezyey Krák. napisány, y náukámi poważnemi, do formowánia dobrych obyczáiow służącymi ozdobiony. A przez W. O. xiędzá Samuela Brzezewskiego, S. Th. Licencyatá, káznodźieię ordynáryuszá kośćiołá ś. Márká Ewángelisty tegoż zakonu, gdźie Author zá nástąpieniem śmierći pisáć przestał, od rozdźiału 17. dokończony y do druku podány. Z dozwoleniem Urzędu Duchownego y Zakonnego. W Krakowie, W Drukárni Łukaszá Kupiszá I. K. M. typográphá.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Łukasza Kupisza, b. r. (1655, data aprobaty).
Komentarz:
w 4ce. k. 10, s. 64. Opr.: karton, papier. Estr. XXXIII, s. 144; Guseva I, poz. 494.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSXR. Biała BM/ sygn.: Н–4–42 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 176 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 39 (naklejka na grzbiecie); 108/VII.27 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20216
Całość:
Wiwiani Jerzy Antoni.

Zywot pobozny, cudá znáczne y smierć szczęśliwa B. Michala [sic] Giedroycia Xiazęcia [sic] Litewskiego, zakonnika Ordinis Canonici S. Mariae Demetri, de Vrbe, Fratrum de Poenitentia BB. Martyrum, sub Regula D. Augustini militantium. Ktorego świątobliwe ćiáło odpoczywa w kośćiele ś. Márká Ewángelisty w Krákowie. Z oryginałow własnych y rożnych historykow, ták polskich iáko cudzoźiemskich, przez sławnego Gerzego Wiwiiániego náuk wyzwolonych y filozofiey doktorá, sławney Akádemiey Krakowskiey professorá, kleryká dyecezyey Krák. napisány, y náukámi poważnemi, do formowánia dobrych obyczáiow służącymi ozdobiony. A przez W. O. xiędzá Samuela Brzezewskiego, S. Th. Licencyatá, káznodźieię ordynáryuszá kośćiołá ś. Márká Ewángelisty tegoż zakonu, gdźie Author zá nástąpieniem śmierći pisáć przestał, od rozdźiału 17. dokończony y do druku podány. Z dozwoleniem Urzędu Duchownego y Zakonnego. W Krakowie, W Drukárni Łukaszá Kupiszá I. K. M. typográphá.

Kraków, druk. Łukasza Kupisza, b. r. (1655, data aprobaty).

w 4ce. k. 10, s. 64.

Opr.: karton, papier.

Estr. XXXIII, s. 144; Guseva I, poz. 494.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSXR.

Biała BM/
sygn.: Н–4–42 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 176 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 39 (naklejka na grzbiecie); 108/VII.27 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 20216