Nazwisko i imię / hasło:
Bielicki Stanisław.
Tytuł:
Niedziele Kaznodzieyskie to iest, Kazania na Niedziele Cáłego Roku. Od xiędza Stanisława Bielickiego Soc. Jesu wypracowane. Záś po skończonych pracach Chrystusowych dla zbáwienia nászego, Roku 1712. wyprasowane. Zá pozwoleniem Stárszych. W Drukárni Jásney-Gory Częstochowskiey.
Miejsce i rok wydania:
Częstochowa, druk. Paulinów, 1712.
Komentarz:
w 4ce, k. 2, s. 664, k. 4. Opr.: skóra. Estr. XIII, s. 73; Czerwień, poz. 31; Guseva I, poz. 44.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSXR. Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 449 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/VII.64 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20251
Całość:
Bielicki Stanisław.

Niedziele Kaznodzieyskie to iest, Kazania na Niedziele Cáłego Roku. Od xiędza Stanisława Bielickiego Soc. Jesu wypracowane. Záś po skończonych pracach Chrystusowych dla zbáwienia nászego, Roku 1712. wyprasowane. Zá pozwoleniem Stárszych. W Drukárni Jásney-Gory Częstochowskiey.

Częstochowa, druk. Paulinów, 1712.

w 4ce, k. 2, s. 664, k. 4.

Opr.: skóra.

Estr. XIII, s. 73; Czerwień, poz. 31; Guseva I, poz. 44.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSXR.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 449 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/VII.64 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 20251