Nazwisko i imię / hasło:
Sander Nicholas (Sanders).
Tytuł:
Historia o Schizmie álbo Odsczepieństwie Angielskim, Początku y dalszym iey szerzeniu. Księga Iedna. Przez Mikołaja Sandera złożoná. Wydána z przydaniem od Edowarda Ristona. Drukowána w Kolnie Łácińskim ięzykiem Roku 1585. Ná Polski ięzyk wytłumáczona Przez iednego Kapłána Soc. Jesu w roku 1744. Z pozwoleniem Stárszych wydrukowana Roku Pańskiego 1748. W Sandomierzu w Drukarni J. K. M. Collegium Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Sandomierz, druk. Jezuitów, 1748.
Komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 366. Opr.: skóra. Estr. XXVII, s. 64; Guseva I, poz. 394.
Proweniencja:
Prow.: JKSC / Konstancja Sapieżyna zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Jasnie Oswieconey Xięznie / Konstancyi z Radziwiłow / Sapieżynie Kanclerzynie / Wielkiey WXL Pani Fun / datorce y Dobrodzieyce / JKSC Konstancja Sapieżyna/ RKKS: poz. O 41 Nieśwież KKS/ sygn. RKKS: H 41mo (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 95 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/II.65 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5810
Całość:
Sander Nicholas (Sanders).

Historia o Schizmie álbo Odsczepieństwie Angielskim, Początku y dalszym iey szerzeniu. Księga Iedna. Przez Mikołaja Sandera złożoná. Wydána z przydaniem od Edowarda Ristona. Drukowána w Kolnie Łácińskim ięzykiem Roku 1585. Ná Polski ięzyk wytłumáczona Przez iednego Kapłána Soc. Jesu w roku 1744. Z pozwoleniem Stárszych wydrukowana Roku Pańskiego 1748. W Sandomierzu w Drukarni J. K. M. Collegium Societatis Jesu.

Sandomierz, druk. Jezuitów, 1748.

w 8ce, k. 1, s. 366.

Opr.: skóra.

Estr. XXVII, s. 64; Guseva I, poz. 394.

Prow.:
JKSC / Konstancja Sapieżyna
zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Jasnie Oswieconey Xięznie / Konstancyi z Radziwiłow / Sapieżynie Kanclerzynie / Wielkiey WXL Pani Fun / datorce y Dobrodzieyce / JKSC

Konstancja Sapieżyna/
RKKS: poz. O 41

Nieśwież KKS/
sygn. RKKS: H 41mo (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 95 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/II.65 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5810