Nazwisko i imię / hasło:
Bolesławiusz Klemens.
Tytuł:
Przerazliwe Echo Trąby Ostáteczney, albo Cztery Rzeczy Ostatnie Człowieka Czekające. Przez X. Klemensa Boleslawiusza Zákonu Swiętego Franciszka Strictioris Observantiae Reformátá Prowincyi Wielkopolskiey S. Theologij Lektorá y Definitorá Rythmem Polskim Rzetelnie w Chrześćiáńskich uszách Odnowione. Wszystkim ludźiom ná postrách y zbáwienie, Teraz ná żądánie wielu Bogoboynych ludźi z dokłádem y kosztem niżey wyrażonego Przedrukowane. Cum Gratia & Privilegio S.R.M. Roku Pańskiego 1750. W Krakowie, w Drukárni Micháłá Dyaszewskiego, J. K. Mc. Typografa.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Michała Dyaszewskiego, 1750.
Komentarz:
w 8ce, k. 4, s. 210, [1]. Zawiera nadto: Duma nabozna. Swiat dusze nie ućieszy, ále sam Pan Bog; Ocknienie człowieka ze snu grzechowego; Giovanni Battista Manni, Katownie więźienia piekielnego obrázámi y przykłádámi wyrazone od X. Ianá Báptysty Mánni Soc. Iesu obiasnione ná postrách y popráwę zákámiąnych grzesznikow wydane; Informacya wielce potrzebna y zbáwienna, osobliwie chorym dysponuiącym się do szczęsliwey wiecznośći. Opr.: półskórek. Estr. XIII, s. 243, XVIII, s. 571 (Informacya, wydanie z r. 1740); Guseva II, poz. 37.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 695 in duplo (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, t. II, k. 211 v., poz. 695). Sankt Petersburg BAN sygn.: 111 IV 34 (naklejka na grzbiecie). Sygn. nieustalona: 514 (naklejka na okładce dolnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6175
Całość:
Bolesławiusz Klemens.

Przerazliwe Echo Trąby Ostáteczney, albo Cztery Rzeczy Ostatnie Człowieka Czekające. Przez X. Klemensa Boleslawiusza Zákonu Swiętego Franciszka Strictioris Observantiae Reformátá Prowincyi Wielkopolskiey S. Theologij Lektorá y Definitorá Rythmem Polskim Rzetelnie w Chrześćiáńskich uszách Odnowione. Wszystkim ludźiom ná postrách y zbáwienie, Teraz ná żądánie wielu Bogoboynych ludźi z dokłádem y kosztem niżey wyrażonego Przedrukowane. Cum Gratia & Privilegio S.R.M. Roku Pańskiego 1750. W Krakowie, w Drukárni Micháłá Dyaszewskiego, J. K. Mc. Typografa.

Kraków, druk. Michała Dyaszewskiego, 1750.

w 8ce, k. 4, s. 210, [1].
Zawiera nadto: Duma nabozna. Swiat dusze nie ućieszy, ále sam Pan Bog; Ocknienie człowieka ze snu grzechowego; Giovanni Battista Manni, Katownie więźienia piekielnego obrázámi y przykłádámi wyrazone od X. Ianá Báptysty Mánni Soc. Iesu obiasnione ná postrách y popráwę zákámiąnych grzesznikow wydane; Informacya wielce potrzebna y zbáwienna, osobliwie chorym dysponuiącym się do szczęsliwey wiecznośći.

Opr.: półskórek.

Estr. XIII, s. 243, XVIII, s. 571 (Informacya, wydanie z r. 1740); Guseva II, poz. 37.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 695 in duplo (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, t. II, k. 211 v., poz. 695).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 111 IV 34 (naklejka na grzbiecie).

Sygn. nieustalona: 514 (naklejka na okładce dolnej).

BAN: XXIX / a 6175