Nazwisko i imię / hasło:
Świrczyński Antoni.
Tytuł:
Atrium Sapientiae Apertum Seu Expositio In Primum Caput Libri Sapientiae Quatuor Partibus Exdivisa Variis Doctrinis & Annotationibus Cumulata Multorumq[ue] praesertim Contionatorum Usibus a P. Antonio Swirczynski Polono Societatis Iesu Theologo Accommodata Anno Incarnate Sapientiae M.DCC.XVI. Typis Collegii Leopoliensis Soc: Iesu.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Jezuitów, 1716.
Komentarz:
w 4ce, k. 11, s. 220, k. 10. Opr.: karton, papier. Estr. XXX, s. 103; Havu brak.
Proweniencja:
Prow.: Antoni Starowieyski / Marcin Luder zapiska na karcie ochr. górnej: Perillustri Cel[s]issimo Domino D[omi]no Antonio / Starowieyski Canonico Luceoriensi / Praeposito Bobrounicensi et Skrzeszouiensi etc. / Nova[m] Invention[em] Libri, in annuu[m] D[omini] […] / recursa, una secu[m] offert / […] in [..] / infirmus / R[everendus?] Pater Martin[us] Luder / Societatis IESU. Biała BM/ sygn.: H–1–22 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej: ekslibris BDRN (duży). Sankt Petersburg BAN sygn.: 145 (naklejka na okładce górnej); Theol. 491 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BNF: [dublet bez sygnatury]
Całość:
Świrczyński Antoni.

Atrium Sapientiae Apertum Seu Expositio In Primum Caput Libri Sapientiae Quatuor Partibus Exdivisa Variis Doctrinis & Annotationibus Cumulata Multorumq[ue] praesertim Contionatorum Usibus a P. Antonio Swirczynski Polono Societatis Iesu Theologo Accommodata Anno Incarnate Sapientiae M.DCC.XVI. Typis Collegii Leopoliensis Soc: Iesu.

Lwów, druk. Jezuitów, 1716.

w 4ce, k. 11, s. 220, k. 10.

Opr.: karton, papier.

Estr. XXX, s. 103; Havu brak.

Prow.:
Antoni Starowieyski / Marcin Luder
zapiska na karcie ochr. górnej: Perillustri Cel[s]issimo Domino D[omi]no Antonio / Starowieyski Canonico Luceoriensi / Praeposito Bobrounicensi et Skrzeszouiensi etc. / Nova[m] Invention[em] Libri, in annuu[m] D[omini] […] / recursa, una secu[m] offert / […] in [..] / infirmus / R[everendus?] Pater Martin[us] Luder / Societatis IESU.

Biała BM/
sygn.: H–1–22 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej: ekslibris BDRN (duży).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 145 (naklejka na okładce górnej); Theol. 491 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BNF: [dublet bez sygnatury]