Nazwisko i imię / hasło:
Wolski Tomasz Stanisław.
Tytuł:
Illustris Peregrinatio Ierosolimitana latius protracta Per Tres Isigniores Mundi Partes. à Thoma Stanislao Wolski Nobili Polono Peregrino Jerosolimitano nempe per Evropam, Asiam et Africam… Cujus Authoris vita in exordio ejusde[m] peregrinationis Proponitur. Leopoli. Typis Confraternitatis Sanctissimae Trinitatis cum privilegio S. R. M. & impensis ejusdem Confraternitatis. Anno Domini 1737.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Bractwa św. Trójcy, 1737.
Komentarz:
w 4ce, k. 9, s. 291, [11], portret 1. Egz. a Opr.: półskórek. Egz. b Opr.: półskórek. Estr. XXXIII, s. 304; Havu brak.
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej: ekslibris BDRN (duży). Nieśwież BO/ sygn. DH: 251 (zapiska na na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 526 (naklejka na okładce górnej); na karcie tyt. pieczęć okrągła: Ex Dupl. Bibl. Imp. Acad. Scient. Petrop. Sygn. nieustalona: 14 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Egz. b Nieśwież BP/ sygn.: au 113. [2?]. H (zapiska na karcie tytułowej).
Lokalizacja:
BNF: H 146. III.2. BUM: 4 Ad 16
Całość:
Wolski Tomasz Stanisław.

Illustris Peregrinatio Ierosolimitana latius protracta Per Tres Isigniores Mundi Partes. à Thoma Stanislao Wolski Nobili Polono Peregrino Jerosolimitano nempe per Evropam, Asiam et Africam… Cujus Authoris vita in exordio ejusde[m] peregrinationis Proponitur. Leopoli. Typis Confraternitatis Sanctissimae Trinitatis cum privilegio S. R. M. & impensis ejusdem Confraternitatis. Anno Domini 1737.

Lwów, druk. Bractwa św. Trójcy, 1737.

w 4ce, k. 9, s. 291, [11], portret 1.

Egz. a
Opr.: półskórek.

Egz. b
Opr.: półskórek.

Estr. XXXIII, s. 304; Havu brak.

Prow.:
Egz. a
Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej: ekslibris BDRN (duży).

Nieśwież BO/
sygn. DH: 251 (zapiska na na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 526 (naklejka na okładce górnej); na karcie tyt. pieczęć okrągła: Ex Dupl. Bibl. Imp. Acad. Scient. Petrop.

Sygn. nieustalona: 14 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Egz. b
Nieśwież BP/
sygn.: au 113. [2?]. H (zapiska na karcie tytułowej).

BNF: H 146. III.2.
BUM: 4 Ad 16