Nazwisko i imię / hasło:
Owaniszewski Elekt.
Tytuł:
Głos Synogarlicy Ná Pustyni Swiátá Tego Ięczącey, To iest Nabozne Duszy Chrzescianskiey Rozmyslania, Do Pana Boga Oblubienca Wiecznego Wzdychania, y w Chrześćiáńskiey Doskonáłośći Czwiczenia [sic]. Przez niektorego Kápłáná z Zakonu Seráfickiego O. S. Franciszka, Oycow Reformatow Máło-Polskiey Prowincyi Zebrane. Panskim zaś sumptem y Staraniem Jaśnie Wielmożney Tegoż Zakonu Dobrodźieyki do Druku Podane Roku 1735. A teraz znowu Dla Pożytku Duchownego Podobną Szczodrobliwośćią inszey Jaśnie Wielmożney Dobrodźieyki Przedrukowane. we Lwowie w Drukarni Pawła Jozefa Golczewskiego I. K. Mośći Uprzywilejowanego Typografa. Roku Panskiego 1741.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Pawła Józefa Golczewskiego, 1741.
Komentarz:
w 8ce, k. 10, s. 496, k. 2. Egz. a Opr.: skóra, tłoczenia. Egz. b Opr.: skóra. Estr. XXIII, s. 532.
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 311 in duplo (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, t. II, k. 197 r., poz. 311). Egz. b Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O 33. Nieśwież KKS/ sygn. RKKS: N 33ttio (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN na odwrocie karty tyt. pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6450 BUW: 4g.1.1.7.
Całość:
Owaniszewski Elekt.

Głos Synogarlicy Ná Pustyni Swiátá Tego Ięczącey, To iest Nabozne Duszy Chrzescianskiey Rozmyslania, Do Pana Boga Oblubienca Wiecznego Wzdychania, y w Chrześćiáńskiey Doskonáłośći Czwiczenia [sic]. Przez niektorego Kápłáná z Zakonu Seráfickiego O. S. Franciszka, Oycow Reformatow Máło-Polskiey Prowincyi Zebrane. Panskim zaś sumptem y Staraniem Jaśnie Wielmożney Tegoż Zakonu Dobrodźieyki do Druku Podane Roku 1735. A teraz znowu Dla Pożytku Duchownego Podobną Szczodrobliwośćią inszey Jaśnie Wielmożney Dobrodźieyki Przedrukowane. we Lwowie w Drukarni Pawła Jozefa Golczewskiego I. K. Mośći Uprzywilejowanego Typografa. Roku Panskiego 1741.

Lwów, druk. Pawła Józefa Golczewskiego, 1741.

w 8ce, k. 10, s. 496, k. 2.

Egz. a
Opr.: skóra, tłoczenia.

Egz. b
Opr.: skóra.

Estr. XXIII, s. 532.

Prow.:
Egz. a
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 311 in duplo (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, t. II, k. 197 r., poz. 311).

Egz. b
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O 33.

Nieśwież KKS/
sygn. RKKS: N 33ttio (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
na odwrocie karty tyt. pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien.

BAN: XXIX / a 6450
BUW: 4g.1.1.7.