Nazwisko i imię / hasło:
Sarnicki Stanisław.
Tytuł:
Annales, Sive De Origine Et Rebus Gestis Polonorum Et Lituanorum. Libri Octo. Anno Domini M.D.LXXXVII.

Przed tytułem: Stanislai Sarnicii

Miejsce i rok wydania:
B. m. (Kraków, druk. Aleksego Rodeckiego), 1587.
Komentarz:
folio, k. 6, s. 410, k. 1. Opr.: skóra na deskach. Estr. XXVII, s. 140–141; Katalog BJ, poz. 2170; Kawecka-Gryczowa, poz. 57.
Proweniencja:
Prow.: Stanisław Sarnicki zapiska na k. 5: Stanislaus Sarnicius Vtrae Illmae Celsitu. accuratissimae obsequia sua commendat. Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: CSDR. Nieśwież BZ/ zapiska na karcie tyt.: Ascriptus Cathalogo Bibliothecae arcis Nesvisiensis [Nesvisiensis skreślone, dopisane:] Bialensis [Bialensis przekreślone i znów dopisane:] Nieswiziensis. sygn.: 49/7 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży). Kalisz, Szkoła Wojewódzka zapiska na k. I2v.–I3r.: Z Bibl. / Szkoły Woiewódzk. Kaliskiej. Warszawa BG na karcie tyt. pieczęć owalna: Biblioteka Główna w Warszawie. Sygn. nieustalona: F 9 (zapiska na grzbiecie). NBAN
Lokalizacja:
BUW: Sd 612.594.
Całość:
Sarnicki Stanisław.

Annales, Sive De Origine Et Rebus Gestis Polonorum Et Lituanorum. Libri Octo. Anno Domini M.D.LXXXVII.

Przed tytułem: Stanislai Sarnicii

B. m. (Kraków, druk. Aleksego Rodeckiego), 1587.

folio, k. 6, s. 410, k. 1.

Opr.: skóra na deskach.

Estr. XXVII, s. 140–141; Katalog BJ, poz. 2170; Kawecka-Gryczowa, poz. 57.

Prow.:
Stanisław Sarnicki
zapiska na k. 5: Stanislaus Sarnicius Vtrae Illmae Celsitu. accuratissimae obsequia sua commendat.

Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: CSDR.

Nieśwież BZ/
zapiska na karcie tyt.: Ascriptus Cathalogo Bibliothecae arcis Nesvisiensis [Nesvisiensis skreślone, dopisane:] Bialensis [Bialensis przekreślone i znów dopisane:] Nieswiziensis.
sygn.: 49/7 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).

Kalisz, Szkoła Wojewódzka
zapiska na k. I2v.–I3r.: Z Bibl. / Szkoły Woiewódzk. Kaliskiej.

Warszawa BG
na karcie tyt. pieczęć owalna: Biblioteka Główna w Warszawie.

Sygn. nieustalona: F 9 (zapiska na grzbiecie).

NBAN

BUW: Sd 612.594.