Nazwisko i imię / hasło:
Oceanus.
Tytuł:
Oceanus Gemmis Gratiarum, Sacratissimi Cordis Jesu; Abundans. Singularibus ijsq[ue] maximis Indulgentijs concessis per Sanctissimum Dominum Nostrum Clementem XI. Pontificem Summum, Exundans. Ad Celsissimorum S. R. I. Principum Lvbomirsciorvm Srzeniavam in Ecclesia Ressoviensi PP: Scholarum Piarum in omnes Beneficijs. Profluus. In ipso Exordio Introductionis Immensus. Varsaviae Typis S. R. M. Collegij Scholarum Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, b. r. (Imprimatur: 1720).
Komentarz:
w 8ce, k. 68. Opr.: skóra. Estr. XIX, 288 (mylnie pod hasłem: Klemens XII, niedokładnie); Havu, poz. 545.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ sygn.: 104/31 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały). Sankt Petersburg BAN sygn.: 746 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Zapiska na karcie ochr. górnej: Celsissimus Dux Michaël / Casimirus Radziwił Elegit / horam Undecimam ad Duode- / cimam die Coenae Domini. Sygn. nieustalona: 548 (naklejka na okładce górnej).
Lokalizacja:
BNF: 798.IX.16
Całość:
Oceanus.

Oceanus Gemmis Gratiarum, Sacratissimi Cordis Jesu; Abundans. Singularibus ijsq[ue] maximis Indulgentijs concessis per Sanctissimum Dominum Nostrum Clementem XI. Pontificem Summum, Exundans. Ad Celsissimorum S. R. I. Principum Lvbomirsciorvm Srzeniavam in Ecclesia Ressoviensi PP: Scholarum Piarum in omnes Beneficijs. Profluus. In ipso Exordio Introductionis Immensus. Varsaviae Typis S. R. M. Collegij Scholarum Piarum.

Warszawa, druk. Pijarów, b. r. (Imprimatur: 1720).

w 8ce, k. 68.

Opr.: skóra.

Estr. XIX, 288 (mylnie pod hasłem: Klemens XII, niedokładnie); Havu, poz. 545.

Prow.:
Nieśwież BZ/
sygn.: 104/31 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 746 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Zapiska na karcie ochr. górnej: Celsissimus Dux Michaël / Casimirus Radziwił Elegit / horam Undecimam ad Duode- / cimam die Coenae Domini.

Sygn. nieustalona: 548 (naklejka na okładce górnej).

BNF: 798.IX.16