Nazwisko i imię / hasło:
Lilia Piotr.
Tytuł:
Responsio Petri Liliae, S. Theologiae Doctoris, Et S. Regiae Maiestatis Poloniae à Sacris, ad cuiusdam Nicolai Regij Germani epistolam: qua clarissimi Christophori Varseuicij, pro Christi Fide, & Petri Sede Orationes reprehendit. Vilnae. Impress: per Iohannem Kartzanum Velicen[sem]: Anno D[omi]ni 1584. Cum licentia superiorum.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Jana Karcana, 1584.
Komentarz:
w 4ce, k. 29 (A4, B3, C4–H2). Def.: ostatnie dwie karty urwane do połowy (od góry). Opr.: pergamin, ozdoby tłoczone, uszkodzona, po konserwacji. Estr. XXI, s. 275; Katalog BJ, poz. 1434; Havu, poz. 445.
Proweniencja:
Prow.: Jerzy Radziwiłł, kard. zapiska na karcie tytułowej: Ill[ust]r[issi]mo et Reuerendiss[im]o Georgio Radiuilo SRE / Cardinali et Episcopo Vilnen[si] D[omi]no colendissimo. Add. Nieśwież BZ/ zapiska na karcie tytułowej: Adscriptus Catalogo arcis Nesuisie[nsis]. Sygn. nieustalone: 373 (zapiska na okładce dolnej); T 29 (zapiska na okładce dolnej).
Lokalizacja:
BNF: MD.797.IV.50
Całość:
Lilia Piotr.

Responsio Petri Liliae, S. Theologiae Doctoris, Et S. Regiae Maiestatis Poloniae à Sacris, ad cuiusdam Nicolai Regij Germani epistolam: qua clarissimi Christophori Varseuicij, pro Christi Fide, & Petri Sede Orationes reprehendit. Vilnae. Impress: per Iohannem Kartzanum Velicen[sem]: Anno D[omi]ni 1584. Cum licentia superiorum.

Wilno, druk. Jana Karcana, 1584.

w 4ce, k. 29 (A4, B3, C4–H2).
Def.: ostatnie dwie karty urwane do połowy (od góry).

Opr.: pergamin, ozdoby tłoczone, uszkodzona, po konserwacji.

Estr. XXI, s. 275; Katalog BJ, poz. 1434; Havu, poz. 445.

Prow.:
Jerzy Radziwiłł, kard.
zapiska na karcie tytułowej: Ill[ust]r[issi]mo et Reuerendiss[im]o Georgio Radiuilo SRE / Cardinali et Episcopo Vilnen[si] D[omi]no colendissimo. Add.

Nieśwież BZ/
zapiska na karcie tytułowej: Adscriptus Catalogo arcis Nesuisie[nsis].

Sygn. nieustalone: 373 (zapiska na okładce dolnej); T 29 (zapiska na okładce dolnej).

BNF: MD.797.IV.50